13 sep 2016 06:00

13 sep 2016 06:00

Jobbar med ny metod för arbetstillfällen

SKÖVDE

Inför ett tal i Europaparlamentet kom Hala Akari, själv invandrare, i kontakt med en metod i Skövde som hon nu arbetar med.
– Det här är lösningen på gamla problem.

När SLA träffar Hala Akari har hon bara jobbat i två veckor på sin nya tjänst som serviceassistent på Skövde kommuns arbetsmarknadsenhet.

Ut i arbete

Hon arbetar med den metod som har utvecklats i Skövde och som går ut på att få nyanlända, men också funktionshindrade och ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg, ut i arbete.

Hala är lyrisk över metoden och sätter den i relation till idéer i andra kommuner och andra delar av Europa.

– Jag blev tillfrågad om jag inför Europaparlamentet kunde tala om arbetsmarknaden i Sverige. Experter från andra länder skulle också delta.

– Jag bor i Mariestad och någon sa att det i Skövde finns ett unikt projekt. Det är det första i Sverige och jag ser det här som lösningen på gamla problem.

Peter Lidström är arbetsmarknadsstrateg på arbetsmarknadsenheten och den som tog initiativet till att utveckla metoden. Han poängterar att det är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten, kommunens personalavdelning, arbetsförmedlingen och fackförbunden.

– Vi har ett stort behov av arbetskraft inom offentlig sektor, och stora grupper med nyanlända.

Studerar parallellt

Peter tar exemplet med lärarbristen och att ordinarie lärare får jobba mycket med administration. När man undersökte tillgången fann man 24 syrier med lärarbakgrund.

– De har ingen legitimation än, men de har kompetens. De fungerar som en lärarresurs och ett extra stöd.

Samtliga har nu fått jobb som så kallade serviceassistenter, ett år till att börja med, och alla studerar vid sidan om för att få sin lärarlegitimation. Man gör även individuella planer så att alla ska kunna nå framtida mål.

– Vi jobbar även mot vård och omsorg på samma sätt, och serviceassistenten kan få enklare uppgifter som avlastar undersköterskorna.

I dag har kommunen 30 serviceassistenter i skolorna och totalt cirka 90. Av dem är cirka 70 procent nyanlända. Nästa år ska kommunen satsa ytterligare pengar på metoden.

Både Hala och Peter betonar hur viktigt det är att snabbt få en sysselsättning när man är ny i ett land.

– Vi har sett att det här ökar självkänslan, förbättrar språkutvecklingen, att man känner mening när man är en del av samhället och att man får en positiv framtidssyn, säger Peter.

Lärare och tolk

Hala är också invandrare, för andra gången, och kommer från Homs i Syrien. Hon flyttade till Grekland redan 1990 när hennes pappa fick jobb där. Under den ekonomiska krisen blev landet osäkert och Hala beskriver tillvaron som farlig i perioder eftersom många skyllde problemen på invandrarna.

I Grekland var Hala lärare i arabiska och grekiska, och även tolk. Hon grundade också en paraplyorganisation som samlar 18 organisationer som jobbar för muslimska kvinnor i Europa. Det arbetet innebar resor runt om i Europa och hon har jobbat mycket i Bryssel.

2011 försökte hon återvända till Syrien men det var omöjligt och hon blev tvungen att fly. I december 2012 kom hon till Sverige och Mariestad med sina två barn.

– Jag gillar att Sverige är välorganiserat men det är så mycket byråkrati. Viljan finns men processer tar så lång tid.

Stort intresse

Halas arbetsuppgifter är att följa upp de andra serviceassistenterna och lägga upp individuella planer. Hon fick jobbet efter att hon tog kontakt med Peter inför talet i Europaparlamentet.

– Halas kompetens är helt i linje med vårt arbete och målet är att hon ska kunna anställas som konsulent här.

– Skövde kommer att bli ett bra exempel för integration, i hela Europa. Här har man inte bara idéer utan också lösningar, säger Hala.

Många kommuner i landet har visat intresse för metoden och den är även föremål för forskning på Högskolan i Skövde.

När SLA träffar Hala Akari har hon bara jobbat i två veckor på sin nya tjänst som serviceassistent på Skövde kommuns arbetsmarknadsenhet.

Ut i arbete

Hon arbetar med den metod som har utvecklats i Skövde och som går ut på att få nyanlända, men också funktionshindrade och ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg, ut i arbete.

Hala är lyrisk över metoden och sätter den i relation till idéer i andra kommuner och andra delar av Europa.

– Jag blev tillfrågad om jag inför Europaparlamentet kunde tala om arbetsmarknaden i Sverige. Experter från andra länder skulle också delta.

– Jag bor i Mariestad och någon sa att det i Skövde finns ett unikt projekt. Det är det första i Sverige och jag ser det här som lösningen på gamla problem.

Peter Lidström är arbetsmarknadsstrateg på arbetsmarknadsenheten och den som tog initiativet till att utveckla metoden. Han poängterar att det är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten, kommunens personalavdelning, arbetsförmedlingen och fackförbunden.

– Vi har ett stort behov av arbetskraft inom offentlig sektor, och stora grupper med nyanlända.

Studerar parallellt

Peter tar exemplet med lärarbristen och att ordinarie lärare får jobba mycket med administration. När man undersökte tillgången fann man 24 syrier med lärarbakgrund.

– De har ingen legitimation än, men de har kompetens. De fungerar som en lärarresurs och ett extra stöd.

Samtliga har nu fått jobb som så kallade serviceassistenter, ett år till att börja med, och alla studerar vid sidan om för att få sin lärarlegitimation. Man gör även individuella planer så att alla ska kunna nå framtida mål.

– Vi jobbar även mot vård och omsorg på samma sätt, och serviceassistenten kan få enklare uppgifter som avlastar undersköterskorna.

I dag har kommunen 30 serviceassistenter i skolorna och totalt cirka 90. Av dem är cirka 70 procent nyanlända. Nästa år ska kommunen satsa ytterligare pengar på metoden.

Både Hala och Peter betonar hur viktigt det är att snabbt få en sysselsättning när man är ny i ett land.

– Vi har sett att det här ökar självkänslan, förbättrar språkutvecklingen, att man känner mening när man är en del av samhället och att man får en positiv framtidssyn, säger Peter.

Lärare och tolk

Hala är också invandrare, för andra gången, och kommer från Homs i Syrien. Hon flyttade till Grekland redan 1990 när hennes pappa fick jobb där. Under den ekonomiska krisen blev landet osäkert och Hala beskriver tillvaron som farlig i perioder eftersom många skyllde problemen på invandrarna.

I Grekland var Hala lärare i arabiska och grekiska, och även tolk. Hon grundade också en paraplyorganisation som samlar 18 organisationer som jobbar för muslimska kvinnor i Europa. Det arbetet innebar resor runt om i Europa och hon har jobbat mycket i Bryssel.

2011 försökte hon återvända till Syrien men det var omöjligt och hon blev tvungen att fly. I december 2012 kom hon till Sverige och Mariestad med sina två barn.

– Jag gillar att Sverige är välorganiserat men det är så mycket byråkrati. Viljan finns men processer tar så lång tid.

Stort intresse

Halas arbetsuppgifter är att följa upp de andra serviceassistenterna och lägga upp individuella planer. Hon fick jobbet efter att hon tog kontakt med Peter inför talet i Europaparlamentet.

– Halas kompetens är helt i linje med vårt arbete och målet är att hon ska kunna anställas som konsulent här.

– Skövde kommer att bli ett bra exempel för integration, i hela Europa. Här har man inte bara idéer utan också lösningar, säger Hala.

Många kommuner i landet har visat intresse för metoden och den är även föremål för forskning på Högskolan i Skövde.