14 sep 2016 18:10

14 sep 2016 18:47

Golf miljöfarlig verksamhet

MÖS

Nu har Miljösamverkan östra Skaraborg yttrat sig om detaljplansremissen för Knistad: Vatten- och avloppsfrågor ska lösas för planområdet måste bestämmas innan detaljplanen antas. Befintlig anläggning uppfyller inte kraven på rening.

Störningar från omgivande lantbruksverksamhet kommer förekomma för de planerade bostäderna. Därför är det viktigt att detta är känt för de som kommer bygga hus och bo inom planområdet.

Suntetorps säteri AB har tillstånd enligt miljöbalken att bedriva sin lantbruksverksamhet.

Eventuella snedslag som kan hamna hos de boende längs med golfbanan utgör miljöfarlig verksamhet. Verksamhetsutövaren har därmed ansvaret att sätta upp nät om det behövs.

Störningar från omgivande lantbruksverksamhet kommer förekomma för de planerade bostäderna. Därför är det viktigt att detta är känt för de som kommer bygga hus och bo inom planområdet.

Suntetorps säteri AB har tillstånd enligt miljöbalken att bedriva sin lantbruksverksamhet.

Eventuella snedslag som kan hamna hos de boende längs med golfbanan utgör miljöfarlig verksamhet. Verksamhetsutövaren har därmed ansvaret att sätta upp nät om det behövs.