14 sep 2016 18:09

14 sep 2016 18:09

Ovårdade tomter inte Mös ansvar

MÖS

Miljöpartiet i Skövde lämnade i våras in en remiss om nolltolerans mot ovårdade tomter till kommunstyrelsen. Nu har Miljönämnden östra Skaraborg lämnat sitt yttrande. Man ser just nu inga behov av att ytterligare prioritera tillsynsområdet.

Fastighetsägaren själv är skyldig att underhålla sin tomt enligt plan- och bygglagen. Det innebär att den ska hållas i vårdat skick och skötas så att inte olycksfall kan ske och så att inte betydande olägenheter för omgivningen eller för trafiken uppkommer. Ärenden som gäller vanvårdade tomter ansvarar byggnadsnämnden för.

– Men om det rinner olja ur bilar blir det vårt ärende. Vårt svar på remissen är att samarbetet med byggnadsnämnden fungerar bra. , säger Mös ordförande Ulf Eriksson (C).

Fastighetsägaren själv är skyldig att underhålla sin tomt enligt plan- och bygglagen. Det innebär att den ska hållas i vårdat skick och skötas så att inte olycksfall kan ske och så att inte betydande olägenheter för omgivningen eller för trafiken uppkommer. Ärenden som gäller vanvårdade tomter ansvarar byggnadsnämnden för.

– Men om det rinner olja ur bilar blir det vårt ärende. Vårt svar på remissen är att samarbetet med byggnadsnämnden fungerar bra. , säger Mös ordförande Ulf Eriksson (C).