14 sep 2016 17:12

14 sep 2016 17:13

Politiker kan inte tvingas svara

SKÖVDE: Medborgarförslag nekas

En Skövdebo har lämnat ett medborgarförslag om att Skövdes politiker ska besvara insändare som ställs till dem på insändarplats i SLA.

Kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg (KD) skriver i ett svar att frågan har diskuterats i presidiet och att förslaget inte kommer att tas upp.

Han skriver att fullmäktige inte har befogenheter att föreskriva hur förtroendevalda ska agera eller inte agera på lokalpressens debattsidor.

Kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg (KD) skriver i ett svar att frågan har diskuterats i presidiet och att förslaget inte kommer att tas upp.

Han skriver att fullmäktige inte har befogenheter att föreskriva hur förtroendevalda ska agera eller inte agera på lokalpressens debattsidor.