14 sep 2016 18:46

14 sep 2016 18:46

Ska samordna vattenfrågor

MÖS

Hjo, Karlsborg och Tibro ska få en gemensam vattensamverkare. Däremot avstår Skövde och Falköping samarbetet. Vattensamordnaren kommer att vara en resurs för kommunerna vad det gäller vattenvårdsfrågor.

Det kan handla om att ta fram åtgärdsprogram för att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för vattenberoende ekosystem. Dessutom ska man medverka i dagvatten- och va-planering samt arbete med klimatanpassning.

Under 2016–2017 integreras det pågående arbetet med va-rådgivning och vattensamordningen inom samma tjänst. Från 2018 och framåt ska en vattenstrateg anställas gemensamt för medlemskommunerna

Det kan handla om att ta fram åtgärdsprogram för att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för vattenberoende ekosystem. Dessutom ska man medverka i dagvatten- och va-planering samt arbete med klimatanpassning.

Under 2016–2017 integreras det pågående arbetet med va-rådgivning och vattensamordningen inom samma tjänst. Från 2018 och framåt ska en vattenstrateg anställas gemensamt för medlemskommunerna