14 sep 2016 10:36

14 sep 2016 10:36

Skövdesoldater i nytt Gotlandsförsvar

NYHETER

Gotland har nu fått ett permanent försvar igen. Ett pansarskyttekompani på 150 soldater från P4 i Skövde som övat på ön ska stanna kvar ett tag till.
– Soldaterna har hanterat den nya situationen oerhört professionellt, säger P4-chefen Fredrik Ståhlberg.

Försvarsmakten beslutade att från och med klockan sju på onsdagsmorgonen ska man ha förband som permanent grupperar och bedriver verksamhet på Gotland. Beslutet grundar sig i den över tid försämrade säkerhetssituationen i närområdet och behovet av en ökad militär närvaro som konstaterats i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet, säger Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

– Gotland är ett av våra militärstrategiskt viktiga områden i Sverige. För att öka förmågan att försvara Gotland behöver Försvarsmakten dels öka sin operativa förmåga, dels låta förbanden öva och verka i rätt område, säger överbefälhavaren (ÖB) Micael Bydén i pressmeddelandet.

P4-kompani

Sedan en dryg vecka tillbaka har knappt 150 soldater från pansarskyttekompaniet från P4 i Skövde tillsammans med andra kompanier varit på Gotland på övning. Och det är också Skövdekompaniet som nu stannar kvar på ön i och med det nya beslutet.

– Det sista regementet, P18, på Gotland lades ned för över tio år sedan, att det är just ett kompani från P4 som blir kvar när det gotländska försvaret nu återigen ska bli permanent är därmed historiskt, säger Fredrik Ståhlberg.

Stolt chef

– Detta var ju inget som soldaterna visste när de åkte till Gotland, men de har tagit det nya beskedet oerhört professionellt och har löst uppgiften på ett bra sätt. Självklart är jag stolt. Men nuvarande styrkan kommer givetvis att avlösas och växeldra med andra förband.

Försvarsmakten har också beslutat att tidigarelägga etableringen av det mekaniserade kompaniet i den 18:e stridsgruppen på Gotland. Etableringen av den permanenta stridsgruppen ska nu vara klar i mitten av 2017, ett halvår tidigare än planerat. En ledningsresurs har därutöver stationerats på Gotland för att samordna den militära verksamheten på ön.

Nytt P4-uppdrag

– Det är vårt nya uppdrag, i det ingår ett panskarskyttekompani, ett stridsvagnskompani, bataljonschef och ledningsfunktion. Rekrytering och utbildning pågår redan i Skövde, säger Fredrik Ståhlberg.

Fram tills stridsgruppen är på plats kommer förband från olika delar av Sverige att vara förlagda och bedriva sin verksamhet på och kring Gotland. ÖB:s bedömning är att sannolikheten för ett enskilt väpnat angrepp på Sverige är låg och säger att Gotlandssatsningen är ett exempel på hur Försvarsmakten anpassar sin verksamhet, verkar konfliktavhållande och bidrar till stabilitet i närområdet.

Försvarsmakten beslutade att från och med klockan sju på onsdagsmorgonen ska man ha förband som permanent grupperar och bedriver verksamhet på Gotland. Beslutet grundar sig i den över tid försämrade säkerhetssituationen i närområdet och behovet av en ökad militär närvaro som konstaterats i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet, säger Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

– Gotland är ett av våra militärstrategiskt viktiga områden i Sverige. För att öka förmågan att försvara Gotland behöver Försvarsmakten dels öka sin operativa förmåga, dels låta förbanden öva och verka i rätt område, säger överbefälhavaren (ÖB) Micael Bydén i pressmeddelandet.

P4-kompani

Sedan en dryg vecka tillbaka har knappt 150 soldater från pansarskyttekompaniet från P4 i Skövde tillsammans med andra kompanier varit på Gotland på övning. Och det är också Skövdekompaniet som nu stannar kvar på ön i och med det nya beslutet.

– Det sista regementet, P18, på Gotland lades ned för över tio år sedan, att det är just ett kompani från P4 som blir kvar när det gotländska försvaret nu återigen ska bli permanent är därmed historiskt, säger Fredrik Ståhlberg.

Stolt chef

– Detta var ju inget som soldaterna visste när de åkte till Gotland, men de har tagit det nya beskedet oerhört professionellt och har löst uppgiften på ett bra sätt. Självklart är jag stolt. Men nuvarande styrkan kommer givetvis att avlösas och växeldra med andra förband.

Försvarsmakten har också beslutat att tidigarelägga etableringen av det mekaniserade kompaniet i den 18:e stridsgruppen på Gotland. Etableringen av den permanenta stridsgruppen ska nu vara klar i mitten av 2017, ett halvår tidigare än planerat. En ledningsresurs har därutöver stationerats på Gotland för att samordna den militära verksamheten på ön.

Nytt P4-uppdrag

– Det är vårt nya uppdrag, i det ingår ett panskarskyttekompani, ett stridsvagnskompani, bataljonschef och ledningsfunktion. Rekrytering och utbildning pågår redan i Skövde, säger Fredrik Ståhlberg.

Fram tills stridsgruppen är på plats kommer förband från olika delar av Sverige att vara förlagda och bedriva sin verksamhet på och kring Gotland. ÖB:s bedömning är att sannolikheten för ett enskilt väpnat angrepp på Sverige är låg och säger att Gotlandssatsningen är ett exempel på hur Försvarsmakten anpassar sin verksamhet, verkar konfliktavhållande och bidrar till stabilitet i närområdet.