14 sep 2016 06:00

14 sep 2016 08:08

Snart stängs hemliga bergsrummet

SKÖVDE: SLA har varit inne kommunens nedlagda civilförsvarsanläggning

Inne i stabsrummet hänger fortfarande kartor som visar vilka av Skövdes bostadsområden som inte hade tillräckligt med skyddsrum. I logementsdelen står trevåningssängarna kvar. Här skulle upp till 100 människor få plats.

Det var härifrån som Skövdes civilförsvar skulle ledas vid händelse av ett krig. Bergsrummet byggdes under 1960-talets kalla krig, men togs ur bruk på 1980-talet efter att anläggningen fått nyttjandeförbud då den saknade reservutgång.

I dag äger Skövde kommun anläggningen som nu ska stängas för gott.

– Kommunens ambition är att den ska stängas helt i år. Vi är på väg att handla upp en entreprenör och ta fram de tillstånd som krävs för att genomföra arbetet, säger Conny Bäck, tjänsteman vid Skövde kommun.

Visar runt

Han visar runt i anläggningen som ligger insprängd i Billingen några hundra meter från vägen upp till Simsjön. En ingång är uppgjuten framför bergssidan och har en låst ståldörr. Bakom den finns en anläggning i två plan som skulle ha gett plats för hundratalet personer.

I nedre planet finns logement och kök, medan det övre planet har ett stort stabsrum och flera mindre rum där olika operatörer arbetade.

En del av utrustningen står kvar. Mycket handlar om kommunikation och i flera rum finns telefoner, radio eller annan sambandsutrustning.

I stabsrummet finns kartor som visar tillgången på skyddsrum eller tänka inflygningsvägar för fientligt bombflyg. Conny Bäck berättar att det fanns ett system där spanare uppe på Billingen skulle rapportera in flygrörelser.

Anläggningen är utrustad med el, egen brunn och ett dieseldrivet reservkraftverk i ett av källarrummen. Genom åren har både ventilation och värme varit i gång för att inget skulle förstöras.

Tål tryckvågen

Vägen in till i anläggningen leder genom två gångar utsprängda ur berget. Den har utformats så att tryckvågen från explosioner ska tas upp av berget i stället för att skada anläggningen.

Inför stängningen har Skövde kommun dokumenterat anläggningen och kommer att spara delar av den utrustning som finns kvar.

Många kommuner har motsvarande anläggningar och tidigare stängdes de utan större insatser. I dag krävs betydligt mer.

– När anläggningen är tömd på inventarier, elledningar miljöfarliga ämnen och annat så kommer vi gjuta igen och den ska täckas över med sten för att smälta in i naturen.

Någon chans för allmänheten att se anläggningen från insidan lär det inte bli. När Skövde Nyheter för ett tag sedan skrev om stängningen önskade flera läsare att kommunen skulle arrangerar ett öppet hus.

Det utesluter dock Conny Bäck.

– Det är mörkt, det finns ingen reservutgång och vi får svårt att garantera säkerheten. Därför är det inte aktuellt, säger han.

Det var härifrån som Skövdes civilförsvar skulle ledas vid händelse av ett krig. Bergsrummet byggdes under 1960-talets kalla krig, men togs ur bruk på 1980-talet efter att anläggningen fått nyttjandeförbud då den saknade reservutgång.

I dag äger Skövde kommun anläggningen som nu ska stängas för gott.

– Kommunens ambition är att den ska stängas helt i år. Vi är på väg att handla upp en entreprenör och ta fram de tillstånd som krävs för att genomföra arbetet, säger Conny Bäck, tjänsteman vid Skövde kommun.

Visar runt

Han visar runt i anläggningen som ligger insprängd i Billingen några hundra meter från vägen upp till Simsjön. En ingång är uppgjuten framför bergssidan och har en låst ståldörr. Bakom den finns en anläggning i två plan som skulle ha gett plats för hundratalet personer.

I nedre planet finns logement och kök, medan det övre planet har ett stort stabsrum och flera mindre rum där olika operatörer arbetade.

En del av utrustningen står kvar. Mycket handlar om kommunikation och i flera rum finns telefoner, radio eller annan sambandsutrustning.

I stabsrummet finns kartor som visar tillgången på skyddsrum eller tänka inflygningsvägar för fientligt bombflyg. Conny Bäck berättar att det fanns ett system där spanare uppe på Billingen skulle rapportera in flygrörelser.

Anläggningen är utrustad med el, egen brunn och ett dieseldrivet reservkraftverk i ett av källarrummen. Genom åren har både ventilation och värme varit i gång för att inget skulle förstöras.

Tål tryckvågen

Vägen in till i anläggningen leder genom två gångar utsprängda ur berget. Den har utformats så att tryckvågen från explosioner ska tas upp av berget i stället för att skada anläggningen.

Inför stängningen har Skövde kommun dokumenterat anläggningen och kommer att spara delar av den utrustning som finns kvar.

Många kommuner har motsvarande anläggningar och tidigare stängdes de utan större insatser. I dag krävs betydligt mer.

– När anläggningen är tömd på inventarier, elledningar miljöfarliga ämnen och annat så kommer vi gjuta igen och den ska täckas över med sten för att smälta in i naturen.

Någon chans för allmänheten att se anläggningen från insidan lär det inte bli. När Skövde Nyheter för ett tag sedan skrev om stängningen önskade flera läsare att kommunen skulle arrangerar ett öppet hus.

Det utesluter dock Conny Bäck.

– Det är mörkt, det finns ingen reservutgång och vi får svårt att garantera säkerheten. Därför är det inte aktuellt, säger han.