15 sep 2016 06:00

15 sep 2016 06:00

Högskolans varumärke är okänt

SKÖVDE: Många lärosäten hamnar i botten

När svenska folket rankar lärosätens varumärken hamnar Chalmers och KTH i topp, medan Skövde ligger i botten tillsammans med många mindre högskolor.

Inför höstens terminsstart gjorde intresseorganisationen Sveriges annonsörer, med hjälp av undersökningsföretaget Novus, en undersökning om lärosätens varumärken.

1 000 svenskar fick välja tre högskolor/universitet på lista med 30 lärosäten i Sverige, och ranka vilka de tycker har starka varumärken.

Många långt ner

Chalmers toppar listan med 59 procent, tätt följt av Kungliga tekniska högskolan på 57 procent. Se faktaruta här intill.

Siffrorna kommer snart ner till under tio procent och 16 lärosäten hamnar på en eller noll procent. Högskolan i Skövde landade, tillsammans med bland andra Gävle och Gotland, på noll.

Måste synas

– De flesta känner till de gamla lärosätena. De har utexaminerat många människor under många år, och svenskt näringsliv är uppbyggt av folk från de här lärosätena, säger Sigbritt Karlsson, rektor på Högskolan i Skövde.

– Även speciallärosäten ligger i toppen, och lärosäten som levererar högkvalitativ forskning och utbildning, såsom Chalmers och KTH, känner alla till.

Sigbritt Karlsson menar att nyare högskolor aldrig kan släppa på arbetet med sitt varumärke.

– Inte ens alla i Skaraborg känner till Högskolan i Skövde och vi arbetar ständigt med att synliggöra oss. Det är bra att vara känd i Skaraborg men det räcker inte. Vi måste synas nationellt, och även internationellt.

På högskolan jobbar man mycket med synligheten och Sigbritt Karlsson menar att det tar många år.

500 år mer ...

– Mycket handlar om kvaliteten. Om man blir känd för att ha hög kvalitet, och att folk vänder sig hit, så skapar det ett gott rykte.

– Vi jobbar också mycket med alumni, de som har lämnat oss, och att de som kommer härifrån talar väl om oss.

Unika utbildningar bidrar också till att bygga ett varumärke och i just Skövde går det bra för dataspelsutbildningen.

– 40 procent av alla som var intresserade av den utbildningen sökte hit till Skövde.

Sigbritt Karlsson tar Uppsala universitet som exempel när det gäller varumärkesbyggande över tid.

– Det grundades 1477 och Högskolan i Skövde 1977. De har haft flera hundra år på sig och det är svårt att slå det.

Inför höstens terminsstart gjorde intresseorganisationen Sveriges annonsörer, med hjälp av undersökningsföretaget Novus, en undersökning om lärosätens varumärken.

1 000 svenskar fick välja tre högskolor/universitet på lista med 30 lärosäten i Sverige, och ranka vilka de tycker har starka varumärken.

Många långt ner

Chalmers toppar listan med 59 procent, tätt följt av Kungliga tekniska högskolan på 57 procent. Se faktaruta här intill.

Siffrorna kommer snart ner till under tio procent och 16 lärosäten hamnar på en eller noll procent. Högskolan i Skövde landade, tillsammans med bland andra Gävle och Gotland, på noll.

Måste synas

– De flesta känner till de gamla lärosätena. De har utexaminerat många människor under många år, och svenskt näringsliv är uppbyggt av folk från de här lärosätena, säger Sigbritt Karlsson, rektor på Högskolan i Skövde.

– Även speciallärosäten ligger i toppen, och lärosäten som levererar högkvalitativ forskning och utbildning, såsom Chalmers och KTH, känner alla till.

Sigbritt Karlsson menar att nyare högskolor aldrig kan släppa på arbetet med sitt varumärke.

– Inte ens alla i Skaraborg känner till Högskolan i Skövde och vi arbetar ständigt med att synliggöra oss. Det är bra att vara känd i Skaraborg men det räcker inte. Vi måste synas nationellt, och även internationellt.

På högskolan jobbar man mycket med synligheten och Sigbritt Karlsson menar att det tar många år.

500 år mer ...

– Mycket handlar om kvaliteten. Om man blir känd för att ha hög kvalitet, och att folk vänder sig hit, så skapar det ett gott rykte.

– Vi jobbar också mycket med alumni, de som har lämnat oss, och att de som kommer härifrån talar väl om oss.

Unika utbildningar bidrar också till att bygga ett varumärke och i just Skövde går det bra för dataspelsutbildningen.

– 40 procent av alla som var intresserade av den utbildningen sökte hit till Skövde.

Sigbritt Karlsson tar Uppsala universitet som exempel när det gäller varumärkesbyggande över tid.

– Det grundades 1477 och Högskolan i Skövde 1977. De har haft flera hundra år på sig och det är svårt att slå det.

Resultatet av undersökningen, siffrorna anger procent

Chalmers tekniska högskola, 59, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 57, Lunds universitet, 26, Uppsala universitet, 23, Handelshögskolan i Stockholm, 22, Karolinska institutet, 12, Linköpings universitet, 6, Göteborgs universitet, 5, Luleå tekniska universitet, 5, Stockholms universitet, 5, Umeå universitet, 5, Handelshögskolan i Göteborg, 3, Sveriges lantbruksuniversitet, 3, Linnéuniversitetet, 2, Högskolan i Borås, 1, Högskolan i Dalarna, 1, Högskolan i Halmstad, 1, Högskolan i Jönköping, 1, Högskolan Kristianstad, 1, Karlstads universitet, 1, Malmö högskola, 1, Mittuniversitetet, 1, Södertörns högskola, 1, Örebro universitet, 1, Blekinge tekniska högskola, 0, Högskolan i Gävle, 0, Högskolan i Skövde, 0, Högskolan på Gotland, 0, Högskolan Väst, 0, Mälardalens högskola, 0, Annan, 0, Ingen av ovanstående, 1, Vet ej, 9

Källa: Novus och Sveriges annonsörer