16 sep 2016 11:56

16 sep 2016 11:56

Fortsatt ovisst för Livets brunn

SKÖVDE: Nytt förslag tas fram efter protesterna

Livets brunn hotades i förslaget om nya Hertig Johans torg. Efter de massiva protesterna ska nu arkitektfirman ta fram ett förslag där brunnen finns kvar.
– Vi har gjort en viss vändning, men inga beslut är fattade, påpekar Anna Möller, Skövde kommun.

Land Arkitektur AB vann kommunens upphandling om förvandlingen av Hertig Johans torg. Enligt förslaget skulle Livets Brunn rivas och delar av fontänen återvändas på ett nytt sätt. Och sällan har väl ett förslag lett till så massiva protester. Skövdeborna reagerade direkt och inte minst SLA:s insändarsidor fylldes av framför allt negativa reaktioner. De politiska partierna var heller inte helt överens: Bland andra Moderaterna ville att brunnen skulle finnas kvar på torget, men kunde acceptera en ny placering där, Socialdemokraterna kunde tänka sig att den helt försvann från torget.

Skövde kommun lyssnade på reaktionerna och har nu bett arkitektfriman att ta fram ett förslag där Livets brunn är intakt.

– Vi var tydliga med att det första förslaget skulle vidarebearbetas tillsammans med kommunen, det är det vi nu har gjort. Och med tanke på reaktionerna har vi gjort en viss vändning. Vi vill nu se ett förslag hur torget kan se ut med brunnen kvar, säger projektledaren Anna Möller vid Skövde kommun.

Enligt henne lade kommunen sig inte alls i hur de första förslagen utformades – arkitektfirmorna fick tänka helt fritt.

– Men när vi nu har arbetat vidare har vi mot bakgrund av reaktionerna lagt in förutsättningen ”hur blir det om brunnen är kvar?”

Men hur slutresultatet blir är långtifrån bestämt.

– Inga beslut är fattade, men jag hoppas att vi senare i höst kan fatta ett beslut om vilken inriktning vi ska ha.

Initialt var tanken att förändringen av torget och Hertig Johans gata skulle inledas i höst. Men med frågans nya vändning senareläggs ombyggnaden. Nu handlar det om nästa år och i vilken ordning man tar de olika etapperna är oklart.

Vad tror du själv, blir Livets brunn kvar?

– Jag kan inte säga det, poängen är att vi ska få ett aktivt torg som möjliggör många olika aktiviteter. Jag hoppas att vi hittar en bra lösning som flertalet blir nöjda med, att alla ska bli nöjda är nog att hoppas på för mycket.

Hur uppfattar du fontänen?

– Den tar plats, ligger mitt i och blir en blockering av torget i övrigt. Men det finns också fördelar – den är bland annat en naturlig samlingsplats. Fast hur den är som konstverk kan jag inte alls bedöma, det är inte mitt område.

Land Arkitektur AB vann kommunens upphandling om förvandlingen av Hertig Johans torg. Enligt förslaget skulle Livets Brunn rivas och delar av fontänen återvändas på ett nytt sätt. Och sällan har väl ett förslag lett till så massiva protester. Skövdeborna reagerade direkt och inte minst SLA:s insändarsidor fylldes av framför allt negativa reaktioner. De politiska partierna var heller inte helt överens: Bland andra Moderaterna ville att brunnen skulle finnas kvar på torget, men kunde acceptera en ny placering där, Socialdemokraterna kunde tänka sig att den helt försvann från torget.

Skövde kommun lyssnade på reaktionerna och har nu bett arkitektfriman att ta fram ett förslag där Livets brunn är intakt.

– Vi var tydliga med att det första förslaget skulle vidarebearbetas tillsammans med kommunen, det är det vi nu har gjort. Och med tanke på reaktionerna har vi gjort en viss vändning. Vi vill nu se ett förslag hur torget kan se ut med brunnen kvar, säger projektledaren Anna Möller vid Skövde kommun.

Enligt henne lade kommunen sig inte alls i hur de första förslagen utformades – arkitektfirmorna fick tänka helt fritt.

– Men när vi nu har arbetat vidare har vi mot bakgrund av reaktionerna lagt in förutsättningen ”hur blir det om brunnen är kvar?”

Men hur slutresultatet blir är långtifrån bestämt.

– Inga beslut är fattade, men jag hoppas att vi senare i höst kan fatta ett beslut om vilken inriktning vi ska ha.

Initialt var tanken att förändringen av torget och Hertig Johans gata skulle inledas i höst. Men med frågans nya vändning senareläggs ombyggnaden. Nu handlar det om nästa år och i vilken ordning man tar de olika etapperna är oklart.

Vad tror du själv, blir Livets brunn kvar?

– Jag kan inte säga det, poängen är att vi ska få ett aktivt torg som möjliggör många olika aktiviteter. Jag hoppas att vi hittar en bra lösning som flertalet blir nöjda med, att alla ska bli nöjda är nog att hoppas på för mycket.

Hur uppfattar du fontänen?

– Den tar plats, ligger mitt i och blir en blockering av torget i övrigt. Men det finns också fördelar – den är bland annat en naturlig samlingsplats. Fast hur den är som konstverk kan jag inte alls bedöma, det är inte mitt område.