16 sep 2016 11:09

16 sep 2016 11:09

Våmbs kyrka får miljonbidrag

SKARA STIFT

Våmbs kyrka får mest i Skövde, drygt 1,3 miljoner kronor, när Skara stift fördelar bidragen till kyrkorenoveringar inför nästa år.

Skara stift betalar ut drygt 42 miljoner kronor till kyrkorenoveringar 2017, men flera stora renoveringar får vänta då ansökningarna var större än tillgången på medel.

Fasaden renoveras

Den kyrka i Skövde som får allra mest är Våmb. 1 326 000 kronor betalas ut i kyrkoantikvarisk ersättning eftersom fasaden måste renoveras.

Förhindra problem

Stiftet har prioriterat de åtgärder som förhindrar framtida problem, såsom tak och fasader. Ett annat prioriterat område är att förebygga mögelskador med hjälp av ventilation och saneringsåtgärder.

Bidrag har också gått till textilförvaring och konservering av inventarier. Dessutom stöds framtagning av vård- och underhållsplaner.

Byta panel

– Mycket av detta är förebyggande åtgärder som gäller byggnadernas konstruktion. Om de inte genomförs kan det bli väldigt dyrt att rätta till skadorna i framtiden, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson i ett pressmeddelande.

Förutom till Våmbs kyrka får Skövde församling även 100 000 kronor till Däldernas kapell för målning utvändigt samt byte av en del av panelen.

Måla klockstapel

Värsås pastorat kommer att kvittera ut drygt 1,3 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för bland annat avfärgning av långhuset på Värsås kyrka, avfärgning av tornet på Varola kyrka samt spånbyte och målning av klockstapeln vid Forsby kyrka.

Två bidrag

I Skövde är det inget pastorat eller församling som får kyrkobyggnadsbidrag inför nästa år.

Bidragen till kyrkobyggnader är två olika. Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning, utgörs av statliga pengar. Det ges för att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör.

Extra kostnader

Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid ombyggnader av kyrkor.

Det andra bidraget är kyrkobyggnadsbidraget. Det är kyrkans egna pengar och en del av omfördelningen från rika till fattiga pastorat.

Sämre ekonomi

Det ges till pastorat med sämre ekonomi för att deras kyrkor inte ska riskera att förfalla.

Det kan också ges till ombyggnad av kyrkor så de kan användas på ett nytt sätt med fler funktioner.

Skara stift betalar ut drygt 42 miljoner kronor till kyrkorenoveringar 2017, men flera stora renoveringar får vänta då ansökningarna var större än tillgången på medel.

Fasaden renoveras

Den kyrka i Skövde som får allra mest är Våmb. 1 326 000 kronor betalas ut i kyrkoantikvarisk ersättning eftersom fasaden måste renoveras.

Förhindra problem

Stiftet har prioriterat de åtgärder som förhindrar framtida problem, såsom tak och fasader. Ett annat prioriterat område är att förebygga mögelskador med hjälp av ventilation och saneringsåtgärder.

Bidrag har också gått till textilförvaring och konservering av inventarier. Dessutom stöds framtagning av vård- och underhållsplaner.

Byta panel

– Mycket av detta är förebyggande åtgärder som gäller byggnadernas konstruktion. Om de inte genomförs kan det bli väldigt dyrt att rätta till skadorna i framtiden, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson i ett pressmeddelande.

Förutom till Våmbs kyrka får Skövde församling även 100 000 kronor till Däldernas kapell för målning utvändigt samt byte av en del av panelen.

Måla klockstapel

Värsås pastorat kommer att kvittera ut drygt 1,3 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för bland annat avfärgning av långhuset på Värsås kyrka, avfärgning av tornet på Varola kyrka samt spånbyte och målning av klockstapeln vid Forsby kyrka.

Två bidrag

I Skövde är det inget pastorat eller församling som får kyrkobyggnadsbidrag inför nästa år.

Bidragen till kyrkobyggnader är två olika. Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning, utgörs av statliga pengar. Det ges för att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör.

Extra kostnader

Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid ombyggnader av kyrkor.

Det andra bidraget är kyrkobyggnadsbidraget. Det är kyrkans egna pengar och en del av omfördelningen från rika till fattiga pastorat.

Sämre ekonomi

Det ges till pastorat med sämre ekonomi för att deras kyrkor inte ska riskera att förfalla.

Det kan också ges till ombyggnad av kyrkor så de kan användas på ett nytt sätt med fler funktioner.

De här kyrkorna får mest i Skövde

Våmb fasadrenovering 1 326 000

Sjogerstad renov. vapenhus, måln. 388 000

Värsås avfärgning av långhus 283 000

Locketorp konserv. av glasmåln. 279 000

Sjogerstad textilförvaring 278 000

Forsby spånbyte, målning av klockstapel 272 000

Varola avfärgning av torn 250 000

Norra Kyrketorp måln. dörrar, fönster 148 000

Källa: Skara stift