20 sep 2016 13:27

20 sep 2016 13:27

ARN-anmälde fel

SKÖVDE: Fick det inte åtgärdat

En Skövdebo har anmält ett Mariestadföretag till Allmänna reklamationsnämnden efter en felaktig installation som företaget vägrat att åtgärda.

I januari i år beställde en Skövdebo en installation av ett Mariestadföretag. I juni upptäckte Skövdebon att utrustningen var felaktigt installerad.

Skövdebon klagade till företaget och begärde att det arbetet som inte utförts korrekt skulle åtgärdas.

I september fick Skövdebon svar på sitt klagomål och i Skövdebons anmälan till Allmänna reklamationsnämnden står det att företaget avsäger sig allt och att det skyller på konstruktionen.

Skövdebon vill att Allmänna reklamationsnämnden beslutar att Mariestadsföretaget ska betala kostnaden för att rätta till felet hos en opartisk expertfirma som Skövdebon väljer men också för tid som Skövdebon lagt ner för att söka efter information.

I januari i år beställde en Skövdebo en installation av ett Mariestadföretag. I juni upptäckte Skövdebon att utrustningen var felaktigt installerad.

Skövdebon klagade till företaget och begärde att det arbetet som inte utförts korrekt skulle åtgärdas.

I september fick Skövdebon svar på sitt klagomål och i Skövdebons anmälan till Allmänna reklamationsnämnden står det att företaget avsäger sig allt och att det skyller på konstruktionen.

Skövdebon vill att Allmänna reklamationsnämnden beslutar att Mariestadsföretaget ska betala kostnaden för att rätta till felet hos en opartisk expertfirma som Skövdebon väljer men också för tid som Skövdebon lagt ner för att söka efter information.