20 sep 2016 13:25

20 sep 2016 13:25

Skapar mottagning för nyanlända elever

INTEGRATION: Allt för Sverige

Skövde kommun kraftsamlar för att integrationen av nyanlända elever ska bli bättre.
I januari öppnar den nya mottagnings- och modersmålsenheten i Skultorp.

Enheten är ett samarbete mellan Sektor barn och utbildning och Sektor socialtjänst.

– Det som är unikt med modersmålsenheten är att det är en samlad kraft och sektorsövergripande. Även elevhälsan och HVB-hemmens chefer kommer vara med i processen, säger integrationsstrategen Iman El Awad.

Hälsostatus

Hon är även projektledare och ansvarig tillsammans med chefen för modersmålsenheten, Mariethe Magnehed, som också ska basa över den nya mottagningsenheten.

– När familjerna kommer till oss ska de först möta barnsamordnarna och ha ett inskrivningssamtal. Man träffar också en skolsköterska där man tittar på barnens hälsostatus och kompletterar med det som behövs, säger Magnehed.

Skultorp

Enheten ska placeras i Gullvivans tomma lokaler i Skultorp.

Där kommer också att finnas en lärare som ska kartlägga barnens kunskaper och erfarenheter under max åtta veckor innan de slussas ut till förskolan, grundskolan eller gymnasiet.

– Man kan ha lärt sig saker på många olika sätt, även om man inte gått i skola. Vår uppgift är att ta tillvara på de kunskaperna och sedan skapa en bra plan för barnen, säger Mariethe Magnehed.

22 olika språk

I dag jobbar 27 lärare på modersmålsenheten. De undervisar 480 grundskoleelever i 22 språk och blir nu ännu viktigare.

På tisdagen höll El Awad och Magnehed i en workshop på Nyeport för inbjudna personer från elevhälsan, integrationsenheten och skolorna.

Nu påbörjas också rekryteringen av ny personal, framförallt två samordnare. En för modersmålsundervisningen och en som jobbar med kartläggning och sköter kontakten med skolorna.

Ett mål med satsningen är att höja andelen nyanlända elever som klarar målen för att få gymnasiebehörighet.

Nationellt sett gör bara 45 procent av dem det i dag.

– Och i det stora hoppas vi på en skolutveckling för alla. Hittar vi bra lärmiljöer för våra nyanlända elever kommer det också att spridas till övriga elever, säger Mariethe Magnehed.

Enheten är ett samarbete mellan Sektor barn och utbildning och Sektor socialtjänst.

– Det som är unikt med modersmålsenheten är att det är en samlad kraft och sektorsövergripande. Även elevhälsan och HVB-hemmens chefer kommer vara med i processen, säger integrationsstrategen Iman El Awad.

Hälsostatus

Hon är även projektledare och ansvarig tillsammans med chefen för modersmålsenheten, Mariethe Magnehed, som också ska basa över den nya mottagningsenheten.

– När familjerna kommer till oss ska de först möta barnsamordnarna och ha ett inskrivningssamtal. Man träffar också en skolsköterska där man tittar på barnens hälsostatus och kompletterar med det som behövs, säger Magnehed.

Skultorp

Enheten ska placeras i Gullvivans tomma lokaler i Skultorp.

Där kommer också att finnas en lärare som ska kartlägga barnens kunskaper och erfarenheter under max åtta veckor innan de slussas ut till förskolan, grundskolan eller gymnasiet.

– Man kan ha lärt sig saker på många olika sätt, även om man inte gått i skola. Vår uppgift är att ta tillvara på de kunskaperna och sedan skapa en bra plan för barnen, säger Mariethe Magnehed.

22 olika språk

I dag jobbar 27 lärare på modersmålsenheten. De undervisar 480 grundskoleelever i 22 språk och blir nu ännu viktigare.

På tisdagen höll El Awad och Magnehed i en workshop på Nyeport för inbjudna personer från elevhälsan, integrationsenheten och skolorna.

Nu påbörjas också rekryteringen av ny personal, framförallt två samordnare. En för modersmålsundervisningen och en som jobbar med kartläggning och sköter kontakten med skolorna.

Ett mål med satsningen är att höja andelen nyanlända elever som klarar målen för att få gymnasiebehörighet.

Nationellt sett gör bara 45 procent av dem det i dag.

– Och i det stora hoppas vi på en skolutveckling för alla. Hittar vi bra lärmiljöer för våra nyanlända elever kommer det också att spridas till övriga elever, säger Mariethe Magnehed.