20 sep 2016 15:53

20 sep 2016 15:53

Välfärdsmiljoner till Skövde

SKÖVDE: S och MP presenterade budgetförslag

Satsning på yrkesvux för nyanlända och välfärdsmiljoner till vård, skola och äldreomsorg var de stora nyheterna för Skövde i regeringens budgetförslag för 2017. Men högskolan och försvaret gick bet om ökade anslag.

Kavelbrogymnasiets lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet utgjorde kuliss när finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S), presenterade regeringens budgetförslag tillsammans med riksdagsledamöterna Monica Green (S) och Stefan Nilsson (MP) där mycket fokus låg på jobb, skola och klimat.

Kompetenshöjning

Förstärkt kunskapslyft med satsningar på yrkes- och lärlingsvux för utsatta grupper som är arbetslösa, till exempel nyanlända, ger 50 utbildningsplatser nästa år till Skövde.

– Samtidigt som arbetslösheten går ner så finns det 100 000 lediga jobb i Sverige där man inte hittar rätt kompetens. Det här är ett sätt att öka möjligheterna till arbete för lågutbildade, säger Olovsson.

För Skövdes del innebär den utlovade välfärdsreformen på tio miljarder en preliminär tilldelning om 39,3 miljoner kronor 2017. Den totala effekten för Skövdes del för samtliga reformer i budgeten uppgår till 135 miljoner, hävdar S och MP. Pengarna är inte öronmärkta utan det är upp till kommunerna att fördela dessa inom kärnområdena vård, skola och omsorg.

– För Skövdes del har vi nu skjutit till medel till bland annat barn- och utbildning och vård- och omsorg genom lärarlyftet och satsningen på serviceassistenter, men det finns fler hål att fylla. Vi ser att det finns en brist på utbildade undersköterskor och där vill vi inom oppositionen att man gör en satsning på fler heltider i stället för att lösa bemanning med timvikarier, säger kommunalrådet Marie Ekman.

Inga lärarplatser

Utbyggnaden av lärar- och förskollärarutbildningarna går däremot Skaraborg förbi. Att Högskolan i Borås för 100 nya platser kan innebära att några platser hamnar på Högskolan i Skövde, men det är högst oklart.

Vidare utlovades ytterligare 200 miljoner till utökat underhåll av järnvägen, nu 1,5 miljarder kronor för 2017, som delvis tillfaller fortsatt arbete på västra stambanan.

– Att det inte är mer pengar beror på att Trafikverket helt enkelt inte hinner med mer än de planerade åtgärder som nu genomförs, säger Monica Green som lyfte fram satsningen på fortsatt bredbandsutbyggnad.

– En väldigt viktig fråga för landsbygden och många företag i Skaraborg.

Kavelbrogymnasiets lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet utgjorde kuliss när finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S), presenterade regeringens budgetförslag tillsammans med riksdagsledamöterna Monica Green (S) och Stefan Nilsson (MP) där mycket fokus låg på jobb, skola och klimat.

Kompetenshöjning

Förstärkt kunskapslyft med satsningar på yrkes- och lärlingsvux för utsatta grupper som är arbetslösa, till exempel nyanlända, ger 50 utbildningsplatser nästa år till Skövde.

– Samtidigt som arbetslösheten går ner så finns det 100 000 lediga jobb i Sverige där man inte hittar rätt kompetens. Det här är ett sätt att öka möjligheterna till arbete för lågutbildade, säger Olovsson.

För Skövdes del innebär den utlovade välfärdsreformen på tio miljarder en preliminär tilldelning om 39,3 miljoner kronor 2017. Den totala effekten för Skövdes del för samtliga reformer i budgeten uppgår till 135 miljoner, hävdar S och MP. Pengarna är inte öronmärkta utan det är upp till kommunerna att fördela dessa inom kärnområdena vård, skola och omsorg.

– För Skövdes del har vi nu skjutit till medel till bland annat barn- och utbildning och vård- och omsorg genom lärarlyftet och satsningen på serviceassistenter, men det finns fler hål att fylla. Vi ser att det finns en brist på utbildade undersköterskor och där vill vi inom oppositionen att man gör en satsning på fler heltider i stället för att lösa bemanning med timvikarier, säger kommunalrådet Marie Ekman.

Inga lärarplatser

Utbyggnaden av lärar- och förskollärarutbildningarna går däremot Skaraborg förbi. Att Högskolan i Borås för 100 nya platser kan innebära att några platser hamnar på Högskolan i Skövde, men det är högst oklart.

Vidare utlovades ytterligare 200 miljoner till utökat underhåll av järnvägen, nu 1,5 miljarder kronor för 2017, som delvis tillfaller fortsatt arbete på västra stambanan.

– Att det inte är mer pengar beror på att Trafikverket helt enkelt inte hinner med mer än de planerade åtgärder som nu genomförs, säger Monica Green som lyfte fram satsningen på fortsatt bredbandsutbyggnad.

– En väldigt viktig fråga för landsbygden och många företag i Skaraborg.