21 sep 2016 17:08

21 sep 2016 17:08

12-våningshus i Havstena

SKÖVDE

Kommunen går vidare med detaljplaneändringen av Grubbagården 2, den tidigare livsmedelsbutiken i Havstena. AB Skövdebostäder vill riva den och bygga ett tolvvåningshus.

I samrådsprocessen har boende pekat på att den redan trånga trafiksituationen vid Käpplundaskolan riskerar att förvärras. Kommunen skriver i sitt svar att trafiksituationen inte är hållbar och att det pågår ett arbete i syfte att förbättra situationen med lämna/hämta för föräldrar och barn.

I samrådsprocessen har boende pekat på att den redan trånga trafiksituationen vid Käpplundaskolan riskerar att förvärras. Kommunen skriver i sitt svar att trafiksituationen inte är hållbar och att det pågår ett arbete i syfte att förbättra situationen med lämna/hämta för föräldrar och barn.