21 sep 2016 16:09

21 sep 2016 16:09

Att se normer – och bryta dem

SKÖVDE: Pilotprojekt för hbtq-certifiering

Nyeport och fritidsgårdarna i Skövde kommun håller på att hbtq-certifieras i ett pilotprojekt.
– Det är en utbildning där vi får kunskapen och glasögon att se normer i vårt samhälle, identifiera dem och bryta dem, säger enhetschefen Petra Abelsson Smedberg.

Carlos Diaz, utbildare från RFSL, lägger upp en reklambild till en engelsk kampanj som ska varna för alkoholkonsumtion. Om du dricker som en man kanske det slutar med att du ser ut som en, står det översatt. Det nämns också en massa andra problem som kan uppstå på grund av alkohol.

Diskutera normkritiskt

Att normkritiskt diskutera bilder är ett inslag i utbildningen som ska leda fram till att verksamheten, det vill säga Nyport och fritidsgårdarna, blir hbtq-certifierad.

– Vi jobbar med bemötande och relationer, det är det vår verksamhet bygger på. Vi har alltid jobbat med jämställdhet, mångfald och tillgänglighet och sneglat länge på den här hbtq-certifieringen, berättar Petra Abelsson Smedberg, enhetschef, föreningsliv & ungdom, fritidsavdelningen.

Skaffar kunskap

Men, säger hon, man kan inte gå från noll till en hbtq-certifiering. Man måste ha en kunskap i bagaget och vara förberedd. Samtidigt som Petra Abelsson Smedberg kände att det var dags att starta tog kommunfullmäktige ett beslut.

– Om att göra en pilot, vår verksamhet valdes ut för att vara ett pilotprojekt och genomföra hbtq-certifieringen. Det blev vi jätteglada för, säger Petra Abelsson Smedberg.

Vid fyra tillfällen, senast under onsdagen, har Carlos Diaz från RFSL hittills kommit för att utbilda.

– Det är inga prov vi avlägger, det är en utbildning där vi får kunskapen och glasögon för att se normer i vårt samhälle, identifiera dem och bryta dem. Det är det som det handlar om. När det stiger in ett gäng tjejer här ska man aldrig säga: Hej tjejer! Jag har ingen aning om de är tjejer eller inte, min norm säger att här kommer fyra tjejer. Men det räcker fullgott med ett: Hej! säger Petra Abelsson Smedberg.

Tacksam grupp

För att bli hbtq-certifierad behövs, förutom utbildning med hög närvaro och aktiva diskussioner, att det finns en arbetsgrupp som driver frågorna i verksamheten. En sådan finns också i Skövde.

– Det här är en tacksam grupp, de är tränade i att tänka i termer av normativitet i och med att de själva jobbat med jämställdhet tidigare, säger Carlos Diaz.

Carlos Diaz, utbildare från RFSL, lägger upp en reklambild till en engelsk kampanj som ska varna för alkoholkonsumtion. Om du dricker som en man kanske det slutar med att du ser ut som en, står det översatt. Det nämns också en massa andra problem som kan uppstå på grund av alkohol.

Diskutera normkritiskt

Att normkritiskt diskutera bilder är ett inslag i utbildningen som ska leda fram till att verksamheten, det vill säga Nyport och fritidsgårdarna, blir hbtq-certifierad.

– Vi jobbar med bemötande och relationer, det är det vår verksamhet bygger på. Vi har alltid jobbat med jämställdhet, mångfald och tillgänglighet och sneglat länge på den här hbtq-certifieringen, berättar Petra Abelsson Smedberg, enhetschef, föreningsliv & ungdom, fritidsavdelningen.

Skaffar kunskap

Men, säger hon, man kan inte gå från noll till en hbtq-certifiering. Man måste ha en kunskap i bagaget och vara förberedd. Samtidigt som Petra Abelsson Smedberg kände att det var dags att starta tog kommunfullmäktige ett beslut.

– Om att göra en pilot, vår verksamhet valdes ut för att vara ett pilotprojekt och genomföra hbtq-certifieringen. Det blev vi jätteglada för, säger Petra Abelsson Smedberg.

Vid fyra tillfällen, senast under onsdagen, har Carlos Diaz från RFSL hittills kommit för att utbilda.

– Det är inga prov vi avlägger, det är en utbildning där vi får kunskapen och glasögon för att se normer i vårt samhälle, identifiera dem och bryta dem. Det är det som det handlar om. När det stiger in ett gäng tjejer här ska man aldrig säga: Hej tjejer! Jag har ingen aning om de är tjejer eller inte, min norm säger att här kommer fyra tjejer. Men det räcker fullgott med ett: Hej! säger Petra Abelsson Smedberg.

Tacksam grupp

För att bli hbtq-certifierad behövs, förutom utbildning med hög närvaro och aktiva diskussioner, att det finns en arbetsgrupp som driver frågorna i verksamheten. En sådan finns också i Skövde.

– Det här är en tacksam grupp, de är tränade i att tänka i termer av normativitet i och med att de själva jobbat med jämställdhet tidigare, säger Carlos Diaz.