21 sep 2016 11:35

21 sep 2016 11:35

Fängelse för hot och våld mot kvinna

SKÖVDE

En Skövdebo döms för grov kvinnofridskränkning för att vid ett antal tillfällen under knappt ett års tid ha utsatt sin sambo för flera fall av misshandel och dödshot. Nu döms han till ett års fängelse.

På tisdagen dömdes den 24-årige mannen av Skaraborgs tingsrätt för grov kvinnofridskränkning, brotten som han enligt tingsrätten har utsatt sin sambo för har skett framför allt i den gemensamma bostaden i Skövde, men även på annan ort när de bott där. Han ska bland annat ha slagit och sparkat henne och uttalat dödshot.

Mannen har förnekat att han utsatt kvinnan för våld och hot, han har aldrig höjt handen mot henne. Han hävdade också under rättegången att kvinnan var svartsjuk.

Men tingsrätten anser att kvinnan på ett trovärdigt sätt har berättat om händelserna utan överdrifter eller motsägelser. Domstolen anser också att hennes uppgifter om vad hon utsatts för också får stöd av utredningen i övrigt – därför läggs hennes berättelse till grund för tingsrättens bedömning. Domstolen menar också att kvinnan uppgifter om att det i stället var mannen som hade en mycket svår svartsjuka får ett starkt stöd av vittnesuppgifter.

Tingsrätten konstaterar att de relativt många gärningar som kvinnan har utsatts för uppenbart har påverkat hennes mående och de har utgjort led upprepad kränkning av kvinnan. Enligt tingsrätten handlar det sammantaget om grov kvinnofridskränkning – det råder ingen tvekan om att gärningarna har varit uppsåtliga.

Mannen döms till ett års fängelse och ska också betala 50 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

På tisdagen dömdes den 24-årige mannen av Skaraborgs tingsrätt för grov kvinnofridskränkning, brotten som han enligt tingsrätten har utsatt sin sambo för har skett framför allt i den gemensamma bostaden i Skövde, men även på annan ort när de bott där. Han ska bland annat ha slagit och sparkat henne och uttalat dödshot.

Mannen har förnekat att han utsatt kvinnan för våld och hot, han har aldrig höjt handen mot henne. Han hävdade också under rättegången att kvinnan var svartsjuk.

Men tingsrätten anser att kvinnan på ett trovärdigt sätt har berättat om händelserna utan överdrifter eller motsägelser. Domstolen anser också att hennes uppgifter om vad hon utsatts för också får stöd av utredningen i övrigt – därför läggs hennes berättelse till grund för tingsrättens bedömning. Domstolen menar också att kvinnan uppgifter om att det i stället var mannen som hade en mycket svår svartsjuka får ett starkt stöd av vittnesuppgifter.

Tingsrätten konstaterar att de relativt många gärningar som kvinnan har utsatts för uppenbart har påverkat hennes mående och de har utgjort led upprepad kränkning av kvinnan. Enligt tingsrätten handlar det sammantaget om grov kvinnofridskränkning – det råder ingen tvekan om att gärningarna har varit uppsåtliga.

Mannen döms till ett års fängelse och ska också betala 50 000 kronor i skadestånd till kvinnan.