21 sep 2016 15:20

21 sep 2016 15:20

Skövdemodell ska skapa nya byggarbetare

SKÖVDE: Nyanlända ska utbildas mot byggbranschen

Skövde kommun, Arbetsförmedlingen och byggbranschen går in i ett nytt samarbete med målet att utbilda nyanlända till byggarbetare.

45 personer som kommit till Sverige från andra länder, men som i dag står långt från arbetsmarknaden kommer att få möjlighet att utbildas till byggarbetare.

Under tre månader erbjuds de praktik med handledning på byggarbetsplatser. Därefter följer en ettårig arbetsmarknadsutbildning som i förlängningen kan övergå till en lärlingsanställning hos något av byggföretagen.

Satsningen som går under namnet ”Pilot bygg” välkomnas av branschen som har varit djupt involverade i att arbeta fram idén.

– Vi har ett stort behov av att få fram fler medarbetare för att kunna möta de visioner som kommunerna har, säger Maria Skoog, Skaraborgschef för branschorganisationen Sveriges Byggnadsindustrier.

Samarbetet följer ”Skövdemodellen”, en arbetsmodell där kommunen och Arbetsförmedlingen tidigare samverkat för att leda nyanlända till ett yrkesliv inom skolan eller barnomsorgen.

Nu fördjupas för första gången modellen med att näringslivet kommer in som en tredje part.

– Den stora styrkan med den här modellen är att den direkt ska leda vidare till jobb inom 1,5 år, säger Skoog.

Ulla-Karin Gunnarsson, sektionschef vid Arbetsförmedlingen vet att det finns många nyanlända människor som har jobbat praktiskt i sitt hemland.

– Men vi vet också att de har stora behov av att bygga på sin kompetens för att de ska klara steget till den svenska byggbranschen. Nu skapar vi de möjligheterna, säger hon.

Skövde kommun står som arbetsgivare under de tre första praktikmånaderna och satsar samtidigt 1,3 miljoner kronor. Medel som tas av de statliga migrationsanslagen.

– Vi måste kroka arm för att lyckas med integrationsfrågan, det är en av våra viktigaste utmaningar, säger Katarina Jonsson (M).

45 personer som kommit till Sverige från andra länder, men som i dag står långt från arbetsmarknaden kommer att få möjlighet att utbildas till byggarbetare.

Under tre månader erbjuds de praktik med handledning på byggarbetsplatser. Därefter följer en ettårig arbetsmarknadsutbildning som i förlängningen kan övergå till en lärlingsanställning hos något av byggföretagen.

Satsningen som går under namnet ”Pilot bygg” välkomnas av branschen som har varit djupt involverade i att arbeta fram idén.

– Vi har ett stort behov av att få fram fler medarbetare för att kunna möta de visioner som kommunerna har, säger Maria Skoog, Skaraborgschef för branschorganisationen Sveriges Byggnadsindustrier.

Samarbetet följer ”Skövdemodellen”, en arbetsmodell där kommunen och Arbetsförmedlingen tidigare samverkat för att leda nyanlända till ett yrkesliv inom skolan eller barnomsorgen.

Nu fördjupas för första gången modellen med att näringslivet kommer in som en tredje part.

– Den stora styrkan med den här modellen är att den direkt ska leda vidare till jobb inom 1,5 år, säger Skoog.

Ulla-Karin Gunnarsson, sektionschef vid Arbetsförmedlingen vet att det finns många nyanlända människor som har jobbat praktiskt i sitt hemland.

– Men vi vet också att de har stora behov av att bygga på sin kompetens för att de ska klara steget till den svenska byggbranschen. Nu skapar vi de möjligheterna, säger hon.

Skövde kommun står som arbetsgivare under de tre första praktikmånaderna och satsar samtidigt 1,3 miljoner kronor. Medel som tas av de statliga migrationsanslagen.

– Vi måste kroka arm för att lyckas med integrationsfrågan, det är en av våra viktigaste utmaningar, säger Katarina Jonsson (M).