22 sep 2016 15:50

22 sep 2016 15:50

Flera sjuka - skolmiljö undersöks

RYD

Efter flera fall av sjukdom på Rydskolan undersöks nu ventilationen på skolan. Magnus Sannö, ombud för Lärarnas Riksförbund, säger att det handlar om flera olika fall där personal haft lunginflammationer eller problem med luftrören.

– Det har varit lite för många fall vilket skapat en oro bland personalen som vi tar på allvar. Vi vet inte om det är en tillfällighet eller inte, men vi har valt att lyfta frågan till ledningen, säger Magnus Sannö.

Två sjukdomsfall har lett komplikationer som inneburit sjukhusvård. Grundskolechefen Pernilla Engqvist-Widegren säger att man redan vidtagit åtgärder.

– Vi har ökat ventilationen genom att inte dra ned den nattetid och vi har kopplat in Previa, HR och fastighetsförvaltningen på detta, säger hon.

– Vi tar oron på största allvar. Vi undersöker skolmiljön och kartlägger även hur sjukfrånvaron sett ut, säger Engqvist-Widegren.

– Det har varit lite för många fall vilket skapat en oro bland personalen som vi tar på allvar. Vi vet inte om det är en tillfällighet eller inte, men vi har valt att lyfta frågan till ledningen, säger Magnus Sannö.

Två sjukdomsfall har lett komplikationer som inneburit sjukhusvård. Grundskolechefen Pernilla Engqvist-Widegren säger att man redan vidtagit åtgärder.

– Vi har ökat ventilationen genom att inte dra ned den nattetid och vi har kopplat in Previa, HR och fastighetsförvaltningen på detta, säger hon.

– Vi tar oron på största allvar. Vi undersöker skolmiljön och kartlägger även hur sjukfrånvaron sett ut, säger Engqvist-Widegren.