22 sep 2016 11:24

22 sep 2016 11:24

Kommunen vill fyrdubbla vattenuttag på Billingen

HÅLLSDAMMEN

Skövde kommun vill fyrdubbla uttaget av vatten ur Hållsdammen när Billingens skidområde utvecklas. Nu förbereder kommunen en ny ansökan.

I nuvarande tillstånd från 2012 har kommunen lov att ta ut 30 500 kubikmeter vatten per år till konstsnöproduktion, men behovet bedöms öka till 130 000 kubikmeter när längspår och skidbacke byggs ut.

Konstsnötillverkningen koncentreras till några dagar i januari och december. Tar man ut 65 000 kubikmeter under fem dagar bedöms det tillfälligt sänka vattennivån i Hållsdammen med 55 centimeter.

Det framgår av kommunens samrådshandling. I samrådet som nu inleds får myndigheter och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter fram till den 14 oktober.

Kommunen ska även tas fram en miljökonsekvensbeskrivning som bedömer vilken miljöpåverkan åtgärden får.

Fastighetschefen Ingemar Linusson säger i ett pressmeddelande att förhoppningen är att ha ett tillstånd klart till vintern 2017–2018.

Det är Mark- och miljödomstolen som avgör tillståndsfrågan.

I nuvarande tillstånd från 2012 har kommunen lov att ta ut 30 500 kubikmeter vatten per år till konstsnöproduktion, men behovet bedöms öka till 130 000 kubikmeter när längspår och skidbacke byggs ut.

Konstsnötillverkningen koncentreras till några dagar i januari och december. Tar man ut 65 000 kubikmeter under fem dagar bedöms det tillfälligt sänka vattennivån i Hållsdammen med 55 centimeter.

Det framgår av kommunens samrådshandling. I samrådet som nu inleds får myndigheter och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter fram till den 14 oktober.

Kommunen ska även tas fram en miljökonsekvensbeskrivning som bedömer vilken miljöpåverkan åtgärden får.

Fastighetschefen Ingemar Linusson säger i ett pressmeddelande att förhoppningen är att ha ett tillstånd klart till vintern 2017–2018.

Det är Mark- och miljödomstolen som avgör tillståndsfrågan.