22 sep 2016 16:39

22 sep 2016 16:39

Olämpligt med samma sektorschef

SKÖVDE: Kritik mot kommunens organisation

Det kommunala lantmäteriet i Skövde har inte fått en organisatorisk placering som uppfyller kraven på självständighet. Det menar Lantmäteriet i en tillsynsrapport.

Tillsynen gjordes i december i fjol, men rapporten landade hos Skövde kommun först i augusti. I den pekar Lantmäteriet på att det är olämpligt att den kommunala lantmäterimyndigheten har samma sektorschef som kommunens mark- och exploateringsenhet.

Det ökar risken för att det blir en sammanblandning av kommunens egna intressen som markägare med den myndighetsutövning som åligger den kommunala lantmäterimyndigheten.

Lars Börjesson är chef för kommunens lantmäterienhet. Han säger att det inte är ovanligt att kommunala organisationer har det utseendet, men det är något man får titta på i kommande organisationsförändringar.

Ha är inte orolig för självständigheten hos det kommunala lantmäteriet utan pekar på att den verksamheten är åtskild från övriga enheter.

– När det gäller fysisk placering och politisk tillhörighet finns ingen kritik, kommenterar Börjesson.

Tillsynen gjordes i december i fjol, men rapporten landade hos Skövde kommun först i augusti. I den pekar Lantmäteriet på att det är olämpligt att den kommunala lantmäterimyndigheten har samma sektorschef som kommunens mark- och exploateringsenhet.

Det ökar risken för att det blir en sammanblandning av kommunens egna intressen som markägare med den myndighetsutövning som åligger den kommunala lantmäterimyndigheten.

Lars Börjesson är chef för kommunens lantmäterienhet. Han säger att det inte är ovanligt att kommunala organisationer har det utseendet, men det är något man får titta på i kommande organisationsförändringar.

Ha är inte orolig för självständigheten hos det kommunala lantmäteriet utan pekar på att den verksamheten är åtskild från övriga enheter.

– När det gäller fysisk placering och politisk tillhörighet finns ingen kritik, kommenterar Börjesson.