22 sep 2016 17:31

22 sep 2016 17:31

Politisk oenighet om bygglov

SKÖVDE

Alliansen och Socialdemokraterna var inte överens om ett bygglov för en villa i Regumatorp söder om Skövde vid torsdagens byggnadsnämnd.

Socialdemokraterna ville gå på det ursprungliga tjänstemannaförslaget om att inte tillåta en nybyggnation. Huset bedömdes skilja sig för mycket från lokal byggnadstradition.

Majoriteten i Alliansen sa ja till villan med hänvisning till den inte är oförenlig med lagstiftningen. Man pekar också på att grannarna i området är få och att ingen haft några invändningar.

Därmed går den politiska majoriteten än gång emot tjänstemännen i ett bygglovsärende på landsbygden. I våras gjorde man samma sak i ett ärende i Böja.

– Tjänstemännen gör inte fel i sina förslag, utan de följer de intentioner som finns i översiktsplaner, men vi kan behöva se över de skrivningarna, säger ordföranden Magnus Hammar Borsch (M).

Även frågan om övernattande lastbilschaufförer som parkerar vilt i Skövde var uppe som ett informationsärende där tjänstemännen informerade politiken. SLA har nyligen uppmärksammat problematiken.

Frågan ska nu diskuteras vidare i de politiska grupperna.

Socialdemokraterna ville gå på det ursprungliga tjänstemannaförslaget om att inte tillåta en nybyggnation. Huset bedömdes skilja sig för mycket från lokal byggnadstradition.

Majoriteten i Alliansen sa ja till villan med hänvisning till den inte är oförenlig med lagstiftningen. Man pekar också på att grannarna i området är få och att ingen haft några invändningar.

Därmed går den politiska majoriteten än gång emot tjänstemännen i ett bygglovsärende på landsbygden. I våras gjorde man samma sak i ett ärende i Böja.

– Tjänstemännen gör inte fel i sina förslag, utan de följer de intentioner som finns i översiktsplaner, men vi kan behöva se över de skrivningarna, säger ordföranden Magnus Hammar Borsch (M).

Även frågan om övernattande lastbilschaufförer som parkerar vilt i Skövde var uppe som ett informationsärende där tjänstemännen informerade politiken. SLA har nyligen uppmärksammat problematiken.

Frågan ska nu diskuteras vidare i de politiska grupperna.