22 sep 2016 16:07

22 sep 2016 16:07

Regionen krävs på skadeavgift

UPPHANDLING

Västra Götalandsregionen krävs på 450 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket för att inte annonserat ut journalhanteringstjänster enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Regionen skrev i oktober 2015 avtal med ett bemanningsföretag, men passerade raskt gränsen (cirka 505 000 kronor) för direktupphandling utan att annonsera ut kontraktet. Regionen fortsatte tillämpa avtalet, vilket enligt Konkurrensverket strider mot LOU.

Västra Götalandsregionen krävs på 450 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket för att inte annonserat ut journalhanteringstjänster enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Regionen skrev i oktober 2015 avtal med ett bemanningsföretag, men passerade raskt gränsen (cirka 505 000 kronor) för direktupphandling utan att annonsera ut kontraktet. Regionen fortsatte tillämpa avtalet, vilket enligt Konkurrensverket strider mot LOU.