22 sep 2016 09:47

22 sep 2016 09:49

Skövdeadvokat varnas och ska betala böter

NYHETER: Misskötte uppdrag och var onåbar

Skövdeadvokaten var onåbar och skötte inte sina uppdrag. Nu varnas han och ska också betala en straffavgift. Advokaten förklarar allt med ett försämrat hälsotillstånd.

Under 2014 fick Sveriges Advokatsamfund in två anmälningar mot Skövdeadvokaten. En av dem handlade om att Skövdeadvokaten misskött sitt uppdrag som likvidator i ett företag. Han var omöjlig att nå trots upprepade försök från företagaren. Denne drabbades också ekonomisk eftersom advokaten inte betalat in fakturor och liknande i tid.

När anmälaren en dag stötte på advokaten fick han veta att likvidationen var klar. Men efter ett samtal med Bolagsverket insåg han att det inte alls stämde. I det läget tog företagaren kontakt med en annan advokat som hörde av sig till Skövdeadvokaten som lovade att slutföra, men inget hände.

Dokument gavs inte tillbaka

Den andra anmälan handlar om att Skövdeadvokaten under ett möte med en klient fick ett antal dokument som klienten sedan inte har fått tillbaka. Trots dagliga påringningar, ett antal lämnade meddelanden och även ett antal brev fick klienten inte tag på advokaten.

I ett delbeslut från Advokatsamfundets disciplinnämnd förra året varnades också advokaten och ålades även att betala straffavgift för att han inte kommit in med yttranden. Handläggningen fortsatte och nämnden begärde in yttranden återigen.

Men de dök aldrig upp – inte förrän dagar innan disciplinnämndens nya möte nu i september. Där förklarar han att han i stora delar håller med om den kritik som riktats mot honom. Förklaringen till att han inte skött uppdragen som han skulle är att hans hälsotillstånd försämrats.

Straffavgift

Men det tar nämnden ingen hänsyn till – Skövdeadvokaten varnas och han ska också betala 40 000 kronor i straffavgift till Advokatsamfundet för att inte ha svarat samfundet. Nämnden anser att han inte han hanterat sitt uppdrag som likvidator ”med omsorg och otillbörlig skyndsamhet” och han åsidosatt ”sia plikter som advokat”.

Under 2014 fick Sveriges Advokatsamfund in två anmälningar mot Skövdeadvokaten. En av dem handlade om att Skövdeadvokaten misskött sitt uppdrag som likvidator i ett företag. Han var omöjlig att nå trots upprepade försök från företagaren. Denne drabbades också ekonomisk eftersom advokaten inte betalat in fakturor och liknande i tid.

När anmälaren en dag stötte på advokaten fick han veta att likvidationen var klar. Men efter ett samtal med Bolagsverket insåg han att det inte alls stämde. I det läget tog företagaren kontakt med en annan advokat som hörde av sig till Skövdeadvokaten som lovade att slutföra, men inget hände.

Dokument gavs inte tillbaka

Den andra anmälan handlar om att Skövdeadvokaten under ett möte med en klient fick ett antal dokument som klienten sedan inte har fått tillbaka. Trots dagliga påringningar, ett antal lämnade meddelanden och även ett antal brev fick klienten inte tag på advokaten.

I ett delbeslut från Advokatsamfundets disciplinnämnd förra året varnades också advokaten och ålades även att betala straffavgift för att han inte kommit in med yttranden. Handläggningen fortsatte och nämnden begärde in yttranden återigen.

Men de dök aldrig upp – inte förrän dagar innan disciplinnämndens nya möte nu i september. Där förklarar han att han i stora delar håller med om den kritik som riktats mot honom. Förklaringen till att han inte skött uppdragen som han skulle är att hans hälsotillstånd försämrats.

Straffavgift

Men det tar nämnden ingen hänsyn till – Skövdeadvokaten varnas och han ska också betala 40 000 kronor i straffavgift till Advokatsamfundet för att inte ha svarat samfundet. Nämnden anser att han inte han hanterat sitt uppdrag som likvidator ”med omsorg och otillbörlig skyndsamhet” och han åsidosatt ”sia plikter som advokat”.