23 sep 2016 06:00

23 sep 2016 07:22

Blunder ledde till avbruten rättegång

SKÖVDE: Nämndemän pratade om rättegång intill vittnen

Nämndemän riskerar att varnas för sitt öppna samtal på en restaurang om en pågående rättegång. Vid bordet intill satt personer som skulle vittna i samma rättegång. Nu måste förhandlingen tas om – med nya nämndemän.

Det var i tisdags som nämndemännen från tingsrätten skulle äta lunch i centrala Skövde när det var uppehåll i den dagslånga rättegången. När de åt talade de öppet om den pågående förhandlingen.

Vid bordet intill på restaurangen satt personer som hörde vad de pratade om – personerna var vittnen som skulle höras i rättegången efter lunchen.

Vittnena gick direkt till receptionen på tingsrätten och berättade om den uppkomna situationen. När rättens ordförande fick kännedom om vad nämndemännen gjort beslutade hon att rättegången skulle avbrytas.

Nämndemännen riskerar nu rent formellt att tilldelas en varning för sitt agerande, uppger Anna-Karin Lundberg, lagman och chef vid Skaraborgs tingsrätt, för SLA.

– Jag pratade med dem om felet de begått, att man som nämndeman inte får prata om ett mål eller skriva något om det på sociala medier eller liknande.

– De bad väldigt mycket om ursäkt och i nuläget nöjer jag mig med det. Men visst kan jag rent formellt gå vidare med ärendet och granska det mer ingående och därefter besluta om en varning.

Skaraborgs tingsrätt har totalt 90 nämndemän, alla har genomgått den obligatoriska introduktionsutbildningen.

Borde de nu aktuella personerna därmed inte känt till vad som gäller när man är nämndeman?

– Jo, det borde de. Det ingår i utbildningen. Där tas frågan om jäv och liknande upp och att man inte ska tala om ett pågående mål.

Hu reagerade de när du påtalade att de gjort fel?

– De insåg felet och bad som sagt om ursäkt.

Eftersom det fanns risk för en jävsituation avbröts rättegången, den måste nu tas om i sin helhet vid ett annat tillfälle, med nya nämndemän. För Anna-Karin Lundberg är den uppkomna situationen ovanlig.

– Jag anser att nämndemännen totalt sett är välutbildade och vi har inte tidigare haft några problem. Jag har personligen inte varit med om detta tidigare.

Uppdraget som nämndeman är inte är ett politiskt uppdrag, men nämndemännen väljs i kommun- och landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna.

Det var i tisdags som nämndemännen från tingsrätten skulle äta lunch i centrala Skövde när det var uppehåll i den dagslånga rättegången. När de åt talade de öppet om den pågående förhandlingen.

Vid bordet intill på restaurangen satt personer som hörde vad de pratade om – personerna var vittnen som skulle höras i rättegången efter lunchen.

Vittnena gick direkt till receptionen på tingsrätten och berättade om den uppkomna situationen. När rättens ordförande fick kännedom om vad nämndemännen gjort beslutade hon att rättegången skulle avbrytas.

Nämndemännen riskerar nu rent formellt att tilldelas en varning för sitt agerande, uppger Anna-Karin Lundberg, lagman och chef vid Skaraborgs tingsrätt, för SLA.

– Jag pratade med dem om felet de begått, att man som nämndeman inte får prata om ett mål eller skriva något om det på sociala medier eller liknande.

– De bad väldigt mycket om ursäkt och i nuläget nöjer jag mig med det. Men visst kan jag rent formellt gå vidare med ärendet och granska det mer ingående och därefter besluta om en varning.

Skaraborgs tingsrätt har totalt 90 nämndemän, alla har genomgått den obligatoriska introduktionsutbildningen.

Borde de nu aktuella personerna därmed inte känt till vad som gäller när man är nämndeman?

– Jo, det borde de. Det ingår i utbildningen. Där tas frågan om jäv och liknande upp och att man inte ska tala om ett pågående mål.

Hu reagerade de när du påtalade att de gjort fel?

– De insåg felet och bad som sagt om ursäkt.

Eftersom det fanns risk för en jävsituation avbröts rättegången, den måste nu tas om i sin helhet vid ett annat tillfälle, med nya nämndemän. För Anna-Karin Lundberg är den uppkomna situationen ovanlig.

– Jag anser att nämndemännen totalt sett är välutbildade och vi har inte tidigare haft några problem. Jag har personligen inte varit med om detta tidigare.

Uppdraget som nämndeman är inte är ett politiskt uppdrag, men nämndemännen väljs i kommun- och landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna.