23 sep 2016 13:28

23 sep 2016 13:28

Fler tillbud anmäls

SKÖVDE

Alla tillbud som inträffar inom sektor socialtjänst ska anmälas och antalet anmälda tillbud har ökat.

Elisabeth Svalefelt, ordförande (M) i socialnämnden, säger att det alltid förekommit verbala hot och fysiskt våld i verksamheten, men hon tror inte att tillbuden ökat markant utan att det handlar om att många tillbud inte anmälts tidigare. Hon säger också att de ser allvarligt på tillbuden, att de inte ska förekomma, att de utreds och följs upp.

Elisabeth Svalefelt, ordförande (M) i socialnämnden, säger att det alltid förekommit verbala hot och fysiskt våld i verksamheten, men hon tror inte att tillbuden ökat markant utan att det handlar om att många tillbud inte anmälts tidigare. Hon säger också att de ser allvarligt på tillbuden, att de inte ska förekomma, att de utreds och följs upp.