23 sep 2016 14:38

23 sep 2016 14:38

IVO avslutade ärenden

SKÖVDE

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktade tidigare i år kritik mot socialnämnden när det gällde omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Ett av kraven var förenat med vite. ”Vi har skickat in vad vi gjort i olika omgångar och vi har intervjuat ett antal barn som tyckte det var bra där de bor”, säger Elisabeth Svalefelt, ordförande (M) och berättar att IVO nu avslutat de aktuella ärendena utan ytterligare åtgärder.

Ett av kraven var förenat med vite. ”Vi har skickat in vad vi gjort i olika omgångar och vi har intervjuat ett antal barn som tyckte det var bra där de bor”, säger Elisabeth Svalefelt, ordförande (M) och berättar att IVO nu avslutat de aktuella ärendena utan ytterligare åtgärder.