23 sep 2016 11:05

23 sep 2016 11:05

Skolinspektionen granskar skolor i Skövde

TILLSYN

Skolinspektionen ska granska hur politiker i Skövde tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Även de fristående skolorna i kommunen kommer att granskas. Utgångspunkten för denna tillsyn är elevers rätt till god omsorg och utbildning i god miljö. Tillsynen i Skövde kommun beräknas vara klar i november. Den är en del av genomgången av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som genomförs av Skolinspektionen under 2015-2017. Alla beslut från tillsynen publiceras på Skolinspektionens webbplats. Skolinspektionen kommer att följa upp att eventuella brister åtgärdas.

Skolinspektionen ska granska hur politiker i Skövde tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Även de fristående skolorna i kommunen kommer att granskas. Utgångspunkten för denna tillsyn är elevers rätt till god omsorg och utbildning i god miljö. Tillsynen i Skövde kommun beräknas vara klar i november. Den är en del av genomgången av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som genomförs av Skolinspektionen under 2015-2017. Alla beslut från tillsynen publiceras på Skolinspektionens webbplats. Skolinspektionen kommer att följa upp att eventuella brister åtgärdas.