26 sep 2016 20:12

26 sep 2016 20:12

Har förbättrat sin ekonomi

SKÖVDE

Kultur- och fritidsnämnden ser ut att göra ett mindre underskott än väntat.

I april såg årets resultat för kultur- och fritidsnämnden ut att bli minus 1,3 miljoner kronor. Efter den senaste ekonomiska rapporten, som gäller till och med augusti, ser det ut att bli minus 137 000 kronor.

– Vi har rätat upp det här och förvaltningen har jobbat bra, på varje enhet, säger Kaj-Eve Enroth, (L), ordförande i nämnden.

Kaj-Eve Enroth nämner att badet på Arena Skövde och skidanläggningen på Billingen gått bättre än budgeterat, men att man har fått in lägre hyra än beräknat från Actic som är hyresgäst i arenan.

– De har ett sjunkande medlemsantal och betalar hyra i procent av sina intäkter.

I arenan har arrangemangen i foajén utvecklats och arenan kommer att se över sin bemanning.

I april såg årets resultat för kultur- och fritidsnämnden ut att bli minus 1,3 miljoner kronor. Efter den senaste ekonomiska rapporten, som gäller till och med augusti, ser det ut att bli minus 137 000 kronor.

– Vi har rätat upp det här och förvaltningen har jobbat bra, på varje enhet, säger Kaj-Eve Enroth, (L), ordförande i nämnden.

Kaj-Eve Enroth nämner att badet på Arena Skövde och skidanläggningen på Billingen gått bättre än budgeterat, men att man har fått in lägre hyra än beräknat från Actic som är hyresgäst i arenan.

– De har ett sjunkande medlemsantal och betalar hyra i procent av sina intäkter.

I arenan har arrangemangen i foajén utvecklats och arenan kommer att se över sin bemanning.