27 sep 2016 18:11

27 sep 2016 18:11

Högskolan miljonsatsar på vårdutbildning

SKÖVDE

Högskolan satsar nu 25 miljoner kronor på vårdområdet, och man hoppas att där få sin andra examensrätt.

Under styrelsemötet på tisdagen fattade man beslut om en särskild satsning på vårdutbildningen på Högskolan i Skövde.

Under fem år ska man satsa totalt 25 miljoner kronor och man hoppas även på att få sin andra examensrätt för doktorer.

Pengar som jobbar

– Alla lärosäten som har vårdutbildningar har blivit uppmanade av utbildningsdepartementet att utbilda fler. Vi tror att en satsning på vården är att driva utvecklingen för högskolan åt rätt håll, säger Urban Wass, styrelseordförande.

Pengarna tar man från sparkontot, det så kallade myndighetskapitalet, där det för närvarande finns 135 miljoner.

– De pengarna ska jobba.

Vill ha examensrätt

Högskolan har fem institutioner som man har nischat in sig på. Dessa är: biovetenskap, handel och företagande, hälsa och lärande, informationsteknologi och ingenjörsvetenskap.

Man har som långsiktig ambition att ha alla tre nivåer, grund, avancerad och forskare, på samtliga fem institutioner.

I dag har man forskarutbildning, det vill säga egen rätt att utfärda doktorsexamen, endast inom IT-området, och man menar att en utbildning stärks av en examensrätt.

Nisch för hela lärosätet

Arbetet med högskolans utvecklingsplan pågår nu och beslut ska fattas i december. Där ingår att välja en nisch som ska gälla övergripande för hela lärosätet.

– Staten vill att vi ska utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. I dag förändras många yrken och vi vill vara en kraft i den samhällsomställningen, säger Urban Wass.

– Vi har därför tänkt att vår nisch ska vara ”digitalisering för ett hållbart samhälle”.

Med hållbart menas ekonomiskt, miljömässigt och socialt, och att det ska genomsyra alla utbildningar.

– Oavsett om man blir ekonom eller sjuksköterska här så ska man få med sig ett digitalt kunnande som man inte får på andra lärosäten.

Under styrelsemötet på tisdagen fattade man beslut om en särskild satsning på vårdutbildningen på Högskolan i Skövde.

Under fem år ska man satsa totalt 25 miljoner kronor och man hoppas även på att få sin andra examensrätt för doktorer.

Pengar som jobbar

– Alla lärosäten som har vårdutbildningar har blivit uppmanade av utbildningsdepartementet att utbilda fler. Vi tror att en satsning på vården är att driva utvecklingen för högskolan åt rätt håll, säger Urban Wass, styrelseordförande.

Pengarna tar man från sparkontot, det så kallade myndighetskapitalet, där det för närvarande finns 135 miljoner.

– De pengarna ska jobba.

Vill ha examensrätt

Högskolan har fem institutioner som man har nischat in sig på. Dessa är: biovetenskap, handel och företagande, hälsa och lärande, informationsteknologi och ingenjörsvetenskap.

Man har som långsiktig ambition att ha alla tre nivåer, grund, avancerad och forskare, på samtliga fem institutioner.

I dag har man forskarutbildning, det vill säga egen rätt att utfärda doktorsexamen, endast inom IT-området, och man menar att en utbildning stärks av en examensrätt.

Nisch för hela lärosätet

Arbetet med högskolans utvecklingsplan pågår nu och beslut ska fattas i december. Där ingår att välja en nisch som ska gälla övergripande för hela lärosätet.

– Staten vill att vi ska utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. I dag förändras många yrken och vi vill vara en kraft i den samhällsomställningen, säger Urban Wass.

– Vi har därför tänkt att vår nisch ska vara ”digitalisering för ett hållbart samhälle”.

Med hållbart menas ekonomiskt, miljömässigt och socialt, och att det ska genomsyra alla utbildningar.

– Oavsett om man blir ekonom eller sjuksköterska här så ska man få med sig ett digitalt kunnande som man inte får på andra lärosäten.