27 sep 2016 15:49

27 sep 2016 15:49

Lärares ingångslöner stiger

SKÖVDE: Tertialrapport pekar på underskott för skolan

Skövde kommun tvingas betala allt högre ingångslöner till nyanställda lärare. Nu blir lärarbristen synlig även i skolans ekonomiska tertialrapport.

I rapporten för perioden januari–augusti prognostiseras ett underskott för hela 2016 på 6,9 miljoner kronor. 3,9 miljoner konor av underskottet förklaras av en särskild satsning på förskolelärarnas löner.

2,2 miljoner kronor beror i huvudsak på ökade personalkostnader där konkurrensen om lärarna driver på ingångslönerna.

– Det är svårare att på tag på lärare och till deltidstjänster får vi oftare anställa på heltid för att lyckas med rekryteringen, säger Maria Gyllenberg, ekonomicontroller vid barn- och utbildningssektorn.

Barn- och utbildningsnämnden godkände rapporten i måndags, men det förväntade underskottet föranleder inga åtgärder. Budgeten för barn- och utbildningssektorn är 1,2 miljarder kronor.

Kvalitetspengen drogs in för årskurs 4–9 efter ett sent beslut i december 2015. Det tvingade fram sena besparingskrav på mellan- och högstadieskolorna, men de har varit svåra att realisera vilket bidrar till underskottet på miljoner kronor inom grundskolan.

Enligt sektorschefen Gustaf Olsson ligger dessa besparingskrav kvar och de väntas i större utsträckning slå igenom i höst.

I rapporten för perioden januari–augusti prognostiseras ett underskott för hela 2016 på 6,9 miljoner kronor. 3,9 miljoner konor av underskottet förklaras av en särskild satsning på förskolelärarnas löner.

2,2 miljoner kronor beror i huvudsak på ökade personalkostnader där konkurrensen om lärarna driver på ingångslönerna.

– Det är svårare att på tag på lärare och till deltidstjänster får vi oftare anställa på heltid för att lyckas med rekryteringen, säger Maria Gyllenberg, ekonomicontroller vid barn- och utbildningssektorn.

Barn- och utbildningsnämnden godkände rapporten i måndags, men det förväntade underskottet föranleder inga åtgärder. Budgeten för barn- och utbildningssektorn är 1,2 miljarder kronor.

Kvalitetspengen drogs in för årskurs 4–9 efter ett sent beslut i december 2015. Det tvingade fram sena besparingskrav på mellan- och högstadieskolorna, men de har varit svåra att realisera vilket bidrar till underskottet på miljoner kronor inom grundskolan.

Enligt sektorschefen Gustaf Olsson ligger dessa besparingskrav kvar och de väntas i större utsträckning slå igenom i höst.