27 sep 2016 12:05

27 sep 2016 12:05

Lundenskolan kan byggas ut

SKÖVDE

I jakten på fler platser i grundskolan studeras nu en möjlig utbyggnad av Lundenskolan.
En första granskning visar att det är möjligt att göra skolan treparallellig.

Att varje skola har tre parallella klasser i varje årskurs är enligt sektorschefen Gustaf Olsson optimalt för att utnyttja idrottshallar och specialsalar. Lundenskolan (F6-skola) har i dag cirka 1,5 klasser, men har tidigare klarat att ta emot fler elever i perioder tack vare paviljonglösningar.

– Men nu är det inte paviljonger vi tittar på utan en permanent lösning, säger Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I nämndens planer för framtida investeringar finns en utbyggnad av Lundenskolan med från år 2020. Den skulle i så fall kunna tas i bruk i augusti 2021. I nuläget finns ingen prislapp på vad en utbyggnad skulle kosta.

Tjänstemännen har gjort en första bedömning om en utbyggnad är möjlig. Första beskedet är positivt och nu fördjupas utredningsarbetet.

Att varje skola har tre parallella klasser i varje årskurs är enligt sektorschefen Gustaf Olsson optimalt för att utnyttja idrottshallar och specialsalar. Lundenskolan (F6-skola) har i dag cirka 1,5 klasser, men har tidigare klarat att ta emot fler elever i perioder tack vare paviljonglösningar.

– Men nu är det inte paviljonger vi tittar på utan en permanent lösning, säger Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I nämndens planer för framtida investeringar finns en utbyggnad av Lundenskolan med från år 2020. Den skulle i så fall kunna tas i bruk i augusti 2021. I nuläget finns ingen prislapp på vad en utbyggnad skulle kosta.

Tjänstemännen har gjort en första bedömning om en utbyggnad är möjlig. Första beskedet är positivt och nu fördjupas utredningsarbetet.