27 sep 2016 14:42

27 sep 2016 14:42

Nu granskas Skövdes skolor

SKOLAN: Inspektion i höst

Skolinspektionen har inlett sin granskning av skolorna i Skövde. Både kommunala och fristående skolor ingår.

Tillsynen är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn som sker med tre års mellanrum. Skolledningen i Skövde ser positivt på besöket som kommer att pågå fram till och med november månad.

– Skolinspektionen är här för att hjälpa oss att bli bättre, säger barn- och utbildningschefen Gustaf Olsson.

Tillsynen sker på alla nivåer i organisationen. Skriftliga dokument som planer och styrdokument ska granskas och på flera skolor kommer inspektion göras på plats.

Skolinspektionen kommer också besöka och granska grundsärskolan vid Vasaskolan, Lundenskolan, Rydskolan och Billingeskolan samt gymnasiesärskolan.

Myndigheten kommer även att besöka och granska grundskolorna Helenaskolan och Norrmalmskolan, samt enheter vid gymnasieskolorna Kavelbro och Västerhöjd.

Även de fristående skolor som finns inom Skövde kommun ingår i granskningen liksom förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.

Tillsynen är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn som sker med tre års mellanrum. Skolledningen i Skövde ser positivt på besöket som kommer att pågå fram till och med november månad.

– Skolinspektionen är här för att hjälpa oss att bli bättre, säger barn- och utbildningschefen Gustaf Olsson.

Tillsynen sker på alla nivåer i organisationen. Skriftliga dokument som planer och styrdokument ska granskas och på flera skolor kommer inspektion göras på plats.

Skolinspektionen kommer också besöka och granska grundsärskolan vid Vasaskolan, Lundenskolan, Rydskolan och Billingeskolan samt gymnasiesärskolan.

Myndigheten kommer även att besöka och granska grundskolorna Helenaskolan och Norrmalmskolan, samt enheter vid gymnasieskolorna Kavelbro och Västerhöjd.

Även de fristående skolor som finns inom Skövde kommun ingår i granskningen liksom förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.