27 sep 2016 21:34

27 sep 2016 21:34

Plusresultat för servicenämnden

SKÖVDE

Prognosen för servicenämndens ekonomi är att man får ett plusresultat på 6,6 miljoner kronor för i år.

I de skattefinansierade verksamheterna räknar man med ett överskott på 4,8 miljoner kronor. Det beror bland annat på att fastighetsavdelningen fick 2,3 miljoner kronor i skadeståndsersättning för Billingskolans idrottshall.

Kapitalkostnaderna sjunker med totalt 1,3 miljoner kronor jämfört med budget på grund av försenade projekt.

Sektor service, alltså förvaltningen, har fått mer uppdrag och intäkterna ökar mer än kostnaderna för dessa.

Under första halvåret påbörjades flera lokalinvesteringsprojekt, bland annat Billingehovs utbyggnad, Trädgårdsstadens F-6-skola samt ombyggnad av kök.

– Vi gör stora investeringar i lokaler och det är glädjande att vi lyckas med det, och får svar på anbud, i en överhettad konjunktur, säger nämndens ordförande Torbjörn Bergman, (M).

För de taxefinansierade verksamheterna har man en resultatprognos på plus 1,8 miljoner kronor jämfört med budgeten som ligger på en miljon kronor plus.

Bland annat är det VA-avdelningen som går bättre än beräknat.

De senaste årens stora investeringar i fibernät gör att Skövde stadsnät inte kommer att klara årets budget på grund av större kapitalkostnader.

Underskottet i år ligger på 100 000 kronor och med fortsatt investeringstakt blir det svårt att få ekonomin att gå ihop om inte intäkterna ökar i samma takt.

I de skattefinansierade verksamheterna räknar man med ett överskott på 4,8 miljoner kronor. Det beror bland annat på att fastighetsavdelningen fick 2,3 miljoner kronor i skadeståndsersättning för Billingskolans idrottshall.

Kapitalkostnaderna sjunker med totalt 1,3 miljoner kronor jämfört med budget på grund av försenade projekt.

Sektor service, alltså förvaltningen, har fått mer uppdrag och intäkterna ökar mer än kostnaderna för dessa.

Under första halvåret påbörjades flera lokalinvesteringsprojekt, bland annat Billingehovs utbyggnad, Trädgårdsstadens F-6-skola samt ombyggnad av kök.

– Vi gör stora investeringar i lokaler och det är glädjande att vi lyckas med det, och får svar på anbud, i en överhettad konjunktur, säger nämndens ordförande Torbjörn Bergman, (M).

För de taxefinansierade verksamheterna har man en resultatprognos på plus 1,8 miljoner kronor jämfört med budgeten som ligger på en miljon kronor plus.

Bland annat är det VA-avdelningen som går bättre än beräknat.

De senaste årens stora investeringar i fibernät gör att Skövde stadsnät inte kommer att klara årets budget på grund av större kapitalkostnader.

Underskottet i år ligger på 100 000 kronor och med fortsatt investeringstakt blir det svårt att få ekonomin att gå ihop om inte intäkterna ökar i samma takt.