27 sep 2016 14:18

27 sep 2016 14:18

Tibroelever valde Skövde

GYMNASIET: Friskolor blir allt populärare

Tibroelever valde främst skolor i Skövde efter beskedet att Fågelsviksgymnasiet ska stänga.
Det framgår i en analys av höstens gymnasieval i Skaraborg. Dessutom ökar antalet elever som väljer friskolor.

Slutsatserna presenterades vid en konferens hos Gymnasium Skaraborg i förra veckan. Av 114 elever som var folkbokförda i Tibro blev 103 stycken antagna vid program i Skövde.

De kommunala skolorna inom Gymnasium lockade 69 elever. Praktiska fick 11 Tibroelever och Plusgymnasiet 9 stycken. Redan innan beskedet om Fågelviksgymnasiets stängning valde Tibroungdomar Gymnasium Skövde. 2015 var antalet 33 stycken.

Trångt på bygg

Ett av de program som påverkats mest är bygg- och anläggning där Fågelvik haft en populär utbildning. Både i Lidköping och i Skövde har nu programmet flest reserver.

Hos Gymnasium Skövde fanns 17 elever på reservplats och kommunen planerar en utbyggnad på Kavelbro för att kunna öka intaget.

Friskolorna ökar

I sammanställningen blir det också tydligt att antalet elever som väljer att gå på en friskola i Skaraborg fortsätter att öka. Antalet antagna elever på friskolor de senaste tre åren:

2014: 217

2015: 304

2016: 390

En annan trend är ”urbaniseringen”. De större städerna och skolorna lockar fler elever.

– Vi ser att eleverna i allt högre grad väljer Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. De som inte kommer in på sitt förstaval väljer också ofta ett annat program i stället för sitt förstahandsval i en annan stad, säger barn- och utbildningschefen i Skövde kommun, Gustaf Olsson.

Det totala antalet platser har skurits ned vilket innebär att färre elever får sina förstahandsval tillgodosedda. En hög andel får dock sina förstahandsval uppfyllda enligt rapporten.

Totalt har 2 142 elever antagits vid Skaraborgs gymnasieskolor hösten 2016.

Slutsatserna presenterades vid en konferens hos Gymnasium Skaraborg i förra veckan. Av 114 elever som var folkbokförda i Tibro blev 103 stycken antagna vid program i Skövde.

De kommunala skolorna inom Gymnasium lockade 69 elever. Praktiska fick 11 Tibroelever och Plusgymnasiet 9 stycken. Redan innan beskedet om Fågelviksgymnasiets stängning valde Tibroungdomar Gymnasium Skövde. 2015 var antalet 33 stycken.

Trångt på bygg

Ett av de program som påverkats mest är bygg- och anläggning där Fågelvik haft en populär utbildning. Både i Lidköping och i Skövde har nu programmet flest reserver.

Hos Gymnasium Skövde fanns 17 elever på reservplats och kommunen planerar en utbyggnad på Kavelbro för att kunna öka intaget.

Friskolorna ökar

I sammanställningen blir det också tydligt att antalet elever som väljer att gå på en friskola i Skaraborg fortsätter att öka. Antalet antagna elever på friskolor de senaste tre åren:

2014: 217

2015: 304

2016: 390

En annan trend är ”urbaniseringen”. De större städerna och skolorna lockar fler elever.

– Vi ser att eleverna i allt högre grad väljer Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. De som inte kommer in på sitt förstaval väljer också ofta ett annat program i stället för sitt förstahandsval i en annan stad, säger barn- och utbildningschefen i Skövde kommun, Gustaf Olsson.

Det totala antalet platser har skurits ned vilket innebär att färre elever får sina förstahandsval tillgodosedda. En hög andel får dock sina förstahandsval uppfyllda enligt rapporten.

Totalt har 2 142 elever antagits vid Skaraborgs gymnasieskolor hösten 2016.