27 sep 2016 11:16

27 sep 2016 11:36

Ung flickas hjärnblödning missades – röntgen dröjde tre dagar

Skaraborgs sjukhus Skövde får hård kritik av Ivo

En tioårig flicka blev inlagd på Skaraborgs sjukhus i Skövde efter att ha haft mycket svår huvudvärk och kräkts.
Men sjukhuset väntade med röntgen tre dagar. Då först upptäcktes en hjärnblödning.

Det var i början av januari 2015 som flickan kom till akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus Skövde. Hon hade då kraftig huvudvärk som hade pågått i ett dygn och flcikan hade kräkts.

Men på sjukhuset gjorde man ingen röntgen förrän tre dagar senare trots att flickans tillstånd blivit sämre. När röntgen väl gjordes upptäcktes en hjärnblödning.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar nu skarp kritik mot sjukvården i fallet. Ivo finner det ”anmärkningsvärt” att ansvarig läkare inte gjort någon anteckning/dokumenterad bedömning i journalen förrän ett och halvt dygn efter inskrivningen, detta trots att flickan försämrades. Man är även kritisk till att vårdgivaren inte gjort någon utredning av händelsen. Enligt vårdgivaren har handläggandet inte bedömts orsaka vårdskada, men IVO gör en annan bedömning då det rör sig om en försenad diagnos av ett livshotande tillstånd.

Det var i början av januari 2015 som flickan kom till akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus Skövde. Hon hade då kraftig huvudvärk som hade pågått i ett dygn och flcikan hade kräkts.

Men på sjukhuset gjorde man ingen röntgen förrän tre dagar senare trots att flickans tillstånd blivit sämre. När röntgen väl gjordes upptäcktes en hjärnblödning.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar nu skarp kritik mot sjukvården i fallet. Ivo finner det ”anmärkningsvärt” att ansvarig läkare inte gjort någon anteckning/dokumenterad bedömning i journalen förrän ett och halvt dygn efter inskrivningen, detta trots att flickan försämrades. Man är även kritisk till att vårdgivaren inte gjort någon utredning av händelsen. Enligt vårdgivaren har handläggandet inte bedömts orsaka vårdskada, men IVO gör en annan bedömning då det rör sig om en försenad diagnos av ett livshotande tillstånd.