29 sep 2016 17:43

29 sep 2016 17:44

De vill ha en gata för alla

SKÖVDE: Synskadades riksförbund besökte Skövde med sin kampanj Gata för alla.

Synskadades riksförbund, Srf, har besökt 15 kommuner runt om i Skaraborg, och som avslutning på den omfattande torgturnén så har turen kommit till Skövde. Med kampanjen Gata för alla vill organisationen peka på de brister som finns i gatumiljön för de med synnedsättning.

Den rikstäckande kampanjen Gata för alla syftar till att peka på problem som de med synnedsättning kan råka ut för. Man vill visa på problem i vardagsmiljön utomhus för dem som har en synskada.

– Vi vill framför allt få människor att tänka till på vad man gör, det kan exempelvis vara att parkera sin cykel på rätt ställe, säger Claes-Göran Johansson från Srf Skaraborg. Andra hinder kan även vara gatupratare och andra skyltar, dessutom är många ljudsignaler vid övergångställen bortplockade.

Lyktstolpar och uteserveringar som dyker upp säsongsvis kan också ställa till trassel. Sammantaget gör det att många synskadade är rädda för att gå ut. Enligt en undersökning som genomförts har en tredjedel av alla medlemmar i Synskadades riksförbund angett att de inte vågar sig ut.

– Jag rör mig inte utanför mitt närområde på egen hand, berättar Monica Aronsson, som är ordförande i Skövdes lokalförening av Srf. Det kan dyka upp saker i ens väg som man inte hinner känna med käppen. Det kan vara lyktstolpar som står för nära gångstråket eller flaggor som hänger ut från en fasad.

En annan undersökning visar att 30 procent av de med synen i behåll inte har en aning om vad den vita käppen betyder, att den markerar att det kommer en person med synnedsättning. Många med synnedsättning använder sig av den vita käppen, den hjälper när den synskadade ska orienterar sig i en miljö. Den är dessutom en viktig symbol för att visa att bäraren har en synskada.

Kampanjen avslutas i Skara i den 15:e oktober med ett evenemang som kallas Vita käppens dag.

Den rikstäckande kampanjen Gata för alla syftar till att peka på problem som de med synnedsättning kan råka ut för. Man vill visa på problem i vardagsmiljön utomhus för dem som har en synskada.

– Vi vill framför allt få människor att tänka till på vad man gör, det kan exempelvis vara att parkera sin cykel på rätt ställe, säger Claes-Göran Johansson från Srf Skaraborg. Andra hinder kan även vara gatupratare och andra skyltar, dessutom är många ljudsignaler vid övergångställen bortplockade.

Lyktstolpar och uteserveringar som dyker upp säsongsvis kan också ställa till trassel. Sammantaget gör det att många synskadade är rädda för att gå ut. Enligt en undersökning som genomförts har en tredjedel av alla medlemmar i Synskadades riksförbund angett att de inte vågar sig ut.

– Jag rör mig inte utanför mitt närområde på egen hand, berättar Monica Aronsson, som är ordförande i Skövdes lokalförening av Srf. Det kan dyka upp saker i ens väg som man inte hinner känna med käppen. Det kan vara lyktstolpar som står för nära gångstråket eller flaggor som hänger ut från en fasad.

En annan undersökning visar att 30 procent av de med synen i behåll inte har en aning om vad den vita käppen betyder, att den markerar att det kommer en person med synnedsättning. Många med synnedsättning använder sig av den vita käppen, den hjälper när den synskadade ska orienterar sig i en miljö. Den är dessutom en viktig symbol för att visa att bäraren har en synskada.

Kampanjen avslutas i Skara i den 15:e oktober med ett evenemang som kallas Vita käppens dag.