29 sep 2016 21:08

29 sep 2016 21:08

Inget prövningstillstånd för vindkraftpark

BESLUT

Vallebygdens vind AB får inte prövningstillstånd vid mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Därmed står domen från mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt fast. Den beslutade i juni att avslå bolagets ansökan om att bygga en vindkraftpark på Nordbillingen i Skara kommun.

Därmed står domen från mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt fast. Den beslutade i juni att avslå bolagets ansökan om att bygga en vindkraftpark på Nordbillingen i Skara kommun.