29 sep 2016 16:23

29 sep 2016 16:23

Ivo kritiserar ortopeden på Skas

IVO

Ortopeden på Skaraborgs sjukhus Skövde får kritik av Ivo för bristande vård och dokumentation av en patient som sökte för svåra ryggsmärtor.

Patienten drabbades av ett stort diskbråck. Hen sökte vård, blev undersökt av läkare och fick smärtstillande. Patienten uppger att hen sedan inte alls blev undersökt på flera dagar.

Efter fyra dagar blev patienten sämre och opererades akut på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ivo konstaterar att det inte var i enlighet med sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård att inte noga följa upp symtomen som patienten uppvisade.

Ivo anser att patienten genom fördröjningen utsattes för en allvarlig risk och att vården därför var bristfällig. Ivo bedömer också att dokumentationen i journalen uppvisar allvarliga brister.

Patienten drabbades av ett stort diskbråck. Hen sökte vård, blev undersökt av läkare och fick smärtstillande. Patienten uppger att hen sedan inte alls blev undersökt på flera dagar.

Efter fyra dagar blev patienten sämre och opererades akut på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ivo konstaterar att det inte var i enlighet med sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård att inte noga följa upp symtomen som patienten uppvisade.

Ivo anser att patienten genom fördröjningen utsattes för en allvarlig risk och att vården därför var bristfällig. Ivo bedömer också att dokumentationen i journalen uppvisar allvarliga brister.