29 sep 2016 11:47

30 sep 2016 14:10

Kondensvatten droppar ned i maten

Kommunen riskerar vite på 10 000 kronor

Ventilationen i Västerhöjdsgymnasiets kök måste förbättras.
Om inte Skövde kommun vidtar åtgärder hotar Mös med ett vite på 10 000 kronor.

Det var vid en inspektion den 26 september som miljöinspektörer upptäckte att ventilationen i Västerhöjdsgymnasiets kök var otillräcklig.

I beslutet skriver inspektören:

”Rikligt med kondens bildas i kåpan över kokeriet och stekbord. Detta visar att ventilationen inte är tillräcklig i förhållande till den verksamhet som pågår i köket. Vid kontrollen noterades att kondens droppar ner i grytorna. Over den lilla kokgrytan vid stekbordet blev kondensen så kraftig att det rann ner på golvet. Risk finns att kondensen kontaminerar maten som tillagas.”

Det är dessutom andra gången liknande brister upptäcktes. I mars 2015 gjordes liknande påpekanden från Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös.

Skövde kommunens sektor service ansvarar för kommunala kök.

Det var vid en inspektion den 26 september som miljöinspektörer upptäckte att ventilationen i Västerhöjdsgymnasiets kök var otillräcklig.

I beslutet skriver inspektören:

”Rikligt med kondens bildas i kåpan över kokeriet och stekbord. Detta visar att ventilationen inte är tillräcklig i förhållande till den verksamhet som pågår i köket. Vid kontrollen noterades att kondens droppar ner i grytorna. Over den lilla kokgrytan vid stekbordet blev kondensen så kraftig att det rann ner på golvet. Risk finns att kondensen kontaminerar maten som tillagas.”

Det är dessutom andra gången liknande brister upptäcktes. I mars 2015 gjordes liknande påpekanden från Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös.

Skövde kommunens sektor service ansvarar för kommunala kök.