30 sep 2016 14:41

30 sep 2016 14:41

Databas blir stor hjälp

SKÖVDE: Publicerar nu första fastigheterna på tillgänglighetsdatabasen

För många spelar det ingen roll hur det är med tillgängligheten i kommunens fastigheter. För dem med funktionshinder är det nödvändigt att veta. Kommunen inventerar nu de fastigheter dit allmänheten har tillträde – allt ska redovisas i tillgänglighetsdatabasen.

Hur blir mitt besök i arenan, kulturhuset, stadshuset eller på förskolan? Kommer jag in med rullstolen, var parkerar jag, finns det hörslinga och så vidare. För människor med funktionshinder är det avgörande att veta hur besöket blir, om det ens är möjligt.

Detaljinformation

Sedan fredagen har Skövde kommun börjat att publicera detaljerad information om hur tillgängligheten är i de kommunala fastigheter dit allmänheten har tillträde. Information och bilder presenteras på tillgänglighetsdatabasen, ursprungligen framtagen av bland andra Västra Götalandsregionen. Där finns redan i dag information om vårdcentraler och folktandvården i Skövde. Och några Skövdehotell har också hakat på, bland andra Billingehus och Knistad.

Sedan sex månader tillbaka arbetar Skövde kommun med en inventering av de egna fastigheterna, hittills är tvåtredjedelar klara.

– Jag uppskattat att vi har/ska inventera fastigheter på totalt cirka 300 000 kvadratmeter, från de mest publika och ner till exempelvis förskolor, säger fastighetschefen Ingemar Linusson.

– Det är färdiginventerat till jul och publicerar i takt med att fastigheterna blir klara, säger projektledaren Maria Liabäck.

Rådet för funktionshinderfrågor i Skövde har drivit på arbetet med en uppdaterad tillgänglighetsdatabas och att det fanns resurser för kommunen i budgeten för inventeringsarbetet.

”Vi har längtat”

– Vi har längtat efter detta och är väldigt nöjda med kommunens arbete och nu hoppas vi bara att fler hakar på, så som butiker och restauranger, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande, och Jan-Åke Bengtsson som företräder handikappföreningarna i Skövde.

Inventeringen visar också att det finns brister, vissa av dem kan vara enkla att lösa, andra kan kräva större ingrepp. detta kommer kommunen också att titta närmare på när inventeringen är klar

Hur blir mitt besök i arenan, kulturhuset, stadshuset eller på förskolan? Kommer jag in med rullstolen, var parkerar jag, finns det hörslinga och så vidare. För människor med funktionshinder är det avgörande att veta hur besöket blir, om det ens är möjligt.

Detaljinformation

Sedan fredagen har Skövde kommun börjat att publicera detaljerad information om hur tillgängligheten är i de kommunala fastigheter dit allmänheten har tillträde. Information och bilder presenteras på tillgänglighetsdatabasen, ursprungligen framtagen av bland andra Västra Götalandsregionen. Där finns redan i dag information om vårdcentraler och folktandvården i Skövde. Och några Skövdehotell har också hakat på, bland andra Billingehus och Knistad.

Sedan sex månader tillbaka arbetar Skövde kommun med en inventering av de egna fastigheterna, hittills är tvåtredjedelar klara.

– Jag uppskattat att vi har/ska inventera fastigheter på totalt cirka 300 000 kvadratmeter, från de mest publika och ner till exempelvis förskolor, säger fastighetschefen Ingemar Linusson.

– Det är färdiginventerat till jul och publicerar i takt med att fastigheterna blir klara, säger projektledaren Maria Liabäck.

Rådet för funktionshinderfrågor i Skövde har drivit på arbetet med en uppdaterad tillgänglighetsdatabas och att det fanns resurser för kommunen i budgeten för inventeringsarbetet.

”Vi har längtat”

– Vi har längtat efter detta och är väldigt nöjda med kommunens arbete och nu hoppas vi bara att fler hakar på, så som butiker och restauranger, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande, och Jan-Åke Bengtsson som företräder handikappföreningarna i Skövde.

Inventeringen visar också att det finns brister, vissa av dem kan vara enkla att lösa, andra kan kräva större ingrepp. detta kommer kommunen också att titta närmare på när inventeringen är klar