30 sep 2016 06:00

30 sep 2016 06:00

"Rätt att kommunen ställer krav på operan"

SKÖVDE: Vill ha en skälig nivå av uppsättningar eftersom man tillhandahåller lokaler

– Det är helt rätt att Skövde kommun ställer krav, säger Conny Brännberg, (KD), ordförande i regionens kulturnämnd.

– Vi ska förtydliga vad vi tycker är en skälig nivå eftersom vi tillhandahåller lokalerna, säger Katarina Jonsson, (M), kommunalråd.

Operans verksamhet i Skövde med omnejd har minskat och nu vill Skövde kommun sätta sina krav på pränt.

I de stora dragen verkar de inblandade vara överens, men framtiden får utvisa exakt vad som kommer att stå i det nya avtalet.

Kultur- och fritidsnämnden i Skövde kommun har till kommunstyrelsen lämnat ett förslag på avtal där man bland annat kräver minst fyra uppsättningar per år, och av dem ska två vara barn- och familjeföreställningar.

Mer utbrett tidigare

Kommunstyrelsen ska godkänna avtalet, som ska gälla från och med 1 januari, och underteckna det tillsammans med regionen.

– Det är helt rätt att Skövde kommun ställer krav på Göteborgsoperan, säger Conny Brännberg, (KD), ordförande i regionens kulturnämnd.

– Kommunen ställer huset till förfogande så det är viktigt att regionen ger operan ett uppdrag som stämmer med det Skövde kommun vill ha.

Conny Brännberg är tydlig med att operans turnéer i bygdegårdar, det vill säga att de är synliga i hela regionen, ger den legitimitet. Kulturnämnden efterlyste därför en femårsplan, vilket de har fått.

– För några år sedan var musikteaterturnéerna mer utbredda och huset (i Skövde) har den senaste tiden inte haft personal som tidigare. Hur många uppsättningar det kan bli tal om är en förhandlingssak, men Skövde kommuns krav är fullt rimliga.

Skälig nivå

Regionens kulturnämnd tillhandahåller pengarna till operan och operans styrelse ansvarar för hur de disponeras.

– Om de inte har en turnerande verksamhet så får de inga pengar. Femårsplanen är en bra början, en bra ambition, och operan behöver vara ute i regionen mer än de varit de senaste åren.

Katarina Jonsson, (M), kommunalråd, poängterar att det här inte är något stort problem och att det inte finns någon schism, men ...

– Vi tillhandahåller lokalerna och det är dags för ett förtydligande, med tanke på vår insats.

– När avtalet nu ska skrivas om vill vi vara tydliga med vad vi tycker är en skälig nivå, och vi hade en bra dialog med operans styrelse innan sommaren.

Det nuvarande avtalet skrevs under 2010 av bland andra Tord Gustafsson, (M), som då var kommunstyrelsens ordförande.

Vill diskutera

I dag sitter han på en annan stol eftersom han är Göteborgsoperans styrelseordförande. Han efterlyser en dialog som han anser borde ha ägt rum innan kultur- och fritidsnämnden formulerade sitt förslag till avtal.

– Jag vill föra en diskussion om det här, både med Skövdes kulturchef och politikerna. Det var trist att inte bli inbjuden, men vi ska nog komma fram till något bra.

I den femårsplan som nu är upprättad uppfylls i princip Skövdes önskemål, enligt Tord Gustafsson, men han är samtidigt orolig för att ha ett exakt antal att rätta sig efter.

Blev bekymrade

– Vad säger Borås, Uddevalla och Bengtsfors då? Då kanske de också vill ha ett exakt antal. Cheferna på operan blev mycket bekymrade när de hörde detta, och undrar hur de ska klara av det om fler scener skulle kräva något liknande.

– I det nuvarande avtalet för Skövdescenen står inget exakt antal och det har fungerat i sex år. Om det inte vore så, så är det märkligt att man inte har tagit tag i det tidigare.

Operans verksamhet i Skövde med omnejd har minskat och nu vill Skövde kommun sätta sina krav på pränt.

I de stora dragen verkar de inblandade vara överens, men framtiden får utvisa exakt vad som kommer att stå i det nya avtalet.

Kultur- och fritidsnämnden i Skövde kommun har till kommunstyrelsen lämnat ett förslag på avtal där man bland annat kräver minst fyra uppsättningar per år, och av dem ska två vara barn- och familjeföreställningar.

Mer utbrett tidigare

Kommunstyrelsen ska godkänna avtalet, som ska gälla från och med 1 januari, och underteckna det tillsammans med regionen.

– Det är helt rätt att Skövde kommun ställer krav på Göteborgsoperan, säger Conny Brännberg, (KD), ordförande i regionens kulturnämnd.

– Kommunen ställer huset till förfogande så det är viktigt att regionen ger operan ett uppdrag som stämmer med det Skövde kommun vill ha.

Conny Brännberg är tydlig med att operans turnéer i bygdegårdar, det vill säga att de är synliga i hela regionen, ger den legitimitet. Kulturnämnden efterlyste därför en femårsplan, vilket de har fått.

– För några år sedan var musikteaterturnéerna mer utbredda och huset (i Skövde) har den senaste tiden inte haft personal som tidigare. Hur många uppsättningar det kan bli tal om är en förhandlingssak, men Skövde kommuns krav är fullt rimliga.

Skälig nivå

Regionens kulturnämnd tillhandahåller pengarna till operan och operans styrelse ansvarar för hur de disponeras.

– Om de inte har en turnerande verksamhet så får de inga pengar. Femårsplanen är en bra början, en bra ambition, och operan behöver vara ute i regionen mer än de varit de senaste åren.

Katarina Jonsson, (M), kommunalråd, poängterar att det här inte är något stort problem och att det inte finns någon schism, men ...

– Vi tillhandahåller lokalerna och det är dags för ett förtydligande, med tanke på vår insats.

– När avtalet nu ska skrivas om vill vi vara tydliga med vad vi tycker är en skälig nivå, och vi hade en bra dialog med operans styrelse innan sommaren.

Det nuvarande avtalet skrevs under 2010 av bland andra Tord Gustafsson, (M), som då var kommunstyrelsens ordförande.

Vill diskutera

I dag sitter han på en annan stol eftersom han är Göteborgsoperans styrelseordförande. Han efterlyser en dialog som han anser borde ha ägt rum innan kultur- och fritidsnämnden formulerade sitt förslag till avtal.

– Jag vill föra en diskussion om det här, både med Skövdes kulturchef och politikerna. Det var trist att inte bli inbjuden, men vi ska nog komma fram till något bra.

I den femårsplan som nu är upprättad uppfylls i princip Skövdes önskemål, enligt Tord Gustafsson, men han är samtidigt orolig för att ha ett exakt antal att rätta sig efter.

Blev bekymrade

– Vad säger Borås, Uddevalla och Bengtsfors då? Då kanske de också vill ha ett exakt antal. Cheferna på operan blev mycket bekymrade när de hörde detta, och undrar hur de ska klara av det om fler scener skulle kräva något liknande.

– I det nuvarande avtalet för Skövdescenen står inget exakt antal och det har fungerat i sex år. Om det inte vore så, så är det märkligt att man inte har tagit tag i det tidigare.