30 sep 2016 11:25

30 sep 2016 11:25

Uteblev från hovrätten – ingen giltig ursäkt

ASSYRISKABRANDEN: Beslut från hovrätten

Ett läkarintyg räckte inte. Hovrätten avslår nu begäran från en av de dömda för Assyriskabranden som ville att hans fall skulle återupptas då han ansåg sig ha laga förfall för att inte närvara vid rättegången i hovrätten.

I februari dömdes två män för att ha tänt på Assyriska föreningens lokaler i Skövde i december förra året. Männen, 32 och 23 år gamla, dömdes till fyra års fängelse för mordbrand. De skulle också betala 2,7 miljoner kronor i skadestånd.

När ärendet togs upp i hovrätten kom bara 32-åringen, 23-åringen dök inte upp och inte ens hans offentlige försvarare, advokat Pontus Ljunggren, visste då var han var och uttryckte förvåning över att han inte var på plats. Advokaten hävdade att det därmed fanns ett hinder för att genomföra rättegången.

Men hovrätten ansåg det inte sannolikt att mannen hade någon giltig ursäkt för att inte komma och beslutade därför att hans överklagande hade förfallit, att hovrätten inte skulle pröva hans överklagande och att tingsrättens dom därmed skulle stå fast. Men det fanns fortfarande en möjlighet för 23-åringen – om han kunde visa att han hade laga förfall, alltså ett giltigt skäl för att han inte kom till förhandlingen, kunde hovrätten pröva frågan om att återuppta hans fall.

23-åringen skickade ett läkarintyg till hovrätten som visade att han var sjuk vid tillfället.

Men nu har hovrätten ändå valt att avslå ansökan.

Domstolen säger i beslutet att det inte har framkommit omständigheter som gör det sannolikt att han haft sådant laga förfall som inte kunnat anmälas i tid.

Han kan överklaga hovrättens beslut till Högsta Domstolen, HD.

I februari dömdes två män för att ha tänt på Assyriska föreningens lokaler i Skövde i december förra året. Männen, 32 och 23 år gamla, dömdes till fyra års fängelse för mordbrand. De skulle också betala 2,7 miljoner kronor i skadestånd.

När ärendet togs upp i hovrätten kom bara 32-åringen, 23-åringen dök inte upp och inte ens hans offentlige försvarare, advokat Pontus Ljunggren, visste då var han var och uttryckte förvåning över att han inte var på plats. Advokaten hävdade att det därmed fanns ett hinder för att genomföra rättegången.

Men hovrätten ansåg det inte sannolikt att mannen hade någon giltig ursäkt för att inte komma och beslutade därför att hans överklagande hade förfallit, att hovrätten inte skulle pröva hans överklagande och att tingsrättens dom därmed skulle stå fast. Men det fanns fortfarande en möjlighet för 23-åringen – om han kunde visa att han hade laga förfall, alltså ett giltigt skäl för att han inte kom till förhandlingen, kunde hovrätten pröva frågan om att återuppta hans fall.

23-åringen skickade ett läkarintyg till hovrätten som visade att han var sjuk vid tillfället.

Men nu har hovrätten ändå valt att avslå ansökan.

Domstolen säger i beslutet att det inte har framkommit omständigheter som gör det sannolikt att han haft sådant laga förfall som inte kunnat anmälas i tid.

Han kan överklaga hovrättens beslut till Högsta Domstolen, HD.