03 okt 2016 15:45

03 okt 2016 15:45

Dags att ta prover i bäckar

KLÄMMABÄCKEN

I dagarna får fastighetsägare i området mellan Igelstorp och till sjön Östen en påminnelse om att åtgärda sina små avlopp – om det behövs.

Under hösten planerar Tidans vattenråd för en intensivprovtagning av vattnen i åarna Ösan och Klämmabäcken. Syftet är att ta reda på var mest tillförsel av sediment och näringsämnen sker, skriver Miljösamverkan östra Skaraborg (Mös) på sin hemsida.

Under hösten planerar Tidans vattenråd för en intensivprovtagning av vattnen i åarna Ösan och Klämmabäcken. Syftet är att ta reda på var mest tillförsel av sediment och näringsämnen sker, skriver Miljösamverkan östra Skaraborg (Mös) på sin hemsida.