03 okt 2016 06:00

03 okt 2016 06:00

Insamling gav råd med jurist

BILLINGEN: Cementamotståndarna samlade in 175 000 kronor

För första gången engagerar Cementamotståndarna en professionell jurist. Tack vare att privatpersoner har skänkt pengar finns 175 000 kronor i kassan.

Skövde Naturskyddsförening tillsammans med Nätverket Rädda Våmbsdalen står bakom initiativet som pågått sedan augusti.

– Det tyder på ett väldigt starkt stöd för vår sak. Det är sista prövningen och vi vill ha professionellt stöd den här gången, anser Manne Ryttman i föreningen.

Grundplåt

Naturskyddsföreningen centralt har skänkt en grundplåt, men resten kommer från hundratals privatpersoner i Skövde. Pengarna används för att engagera Jonas Christensen som ombud i den huvudförhandling som inleds på tisdag.

Han är miljöjurist (jur kand och har doktorerat i miljörätt) med eget bolag (Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala).

– Jag tar bara på mig mål där jag kan göra någon form av miljönytta. Min inre etiska kompass säger att det är viktiga frågor att jobba för, säger Christensen i telefonintervju med SLA.

Varför tar du dig an Cementamålet?

– Ett viktigt uppdrag. En omständighet är de närboendes hälsa på grund av påverkan från damning och buller. En annan viktig omständighet är den fina naturen. Billingen är otroligt vackert och står för natur- och kulturvärden. Många människor i Skövde är störda av verksamheten, det räcker för mig.

Vad kommer att avgöra målet?

– Det ska du egentligen fråga rätten om. Båda sidor anser givetvis att man har fog för sin talan, men troligen är det rättsfrågorna kring Natura 2000-området och riksintressena.

Inte riksintresse

I delar av det tänkta brytområdet är marken klassad som riksintresse både som mineralfyndighet och för friluftsliv.

– Bara för att en myndighet (SGU) klassat det som riksintresse är inte det hugget i sten utan det är domstolen som slutligen avgör. Frågan är om det ska ses som ett riksintresse när det så tydligt bara handlar om att få sten till Cementas fabrik på platsen?. Vi menar att riksintresset ska ha ett intresse för riket eller stor del av riket, vilket det inte handlar om här.

Är det här ett stort mål?

– Det är ett stort mål. Jag företräder mellan 200 och 300 personer. Det är många som drabbas av verksamheten och det är exceptionellt att det finns en kalkstenstäkt inom en kilometer från torget i en stor stad.

Vad kommer du att tillföra?

– Först vill jag betona att de som jobbat med frågan har varit fantastiska. Jag ska inte ta åt mig något av det de gjort tidigare, men jag hoppas att jag kan lägga en juridisk kompetens på deras arbete och sålla fram vad som är viktig ur rättsliga frågeställningar.

Inte samma resurser

Insamlingen tydliggör skillnaderna mellan parterna. Motståndarna har samlat i hop 175 000 kronor medan Cementa genom åren lagt mångmiljonbelopp på advokater och konsulter.

– Det är en väldig typisk snedbalans i den här typen av mål. Bolagens ekonomiska muskler saknas hos oftast hos motparten som inte får rättshjälp av staten eller via sina försäkringar.

– Det leder till ett ekonomiskt underläge som i sin tur skapar ett kunskapsunderläge. Det är viktigt att komma i håg den snedbalansen.

Skövde Naturskyddsförening tillsammans med Nätverket Rädda Våmbsdalen står bakom initiativet som pågått sedan augusti.

– Det tyder på ett väldigt starkt stöd för vår sak. Det är sista prövningen och vi vill ha professionellt stöd den här gången, anser Manne Ryttman i föreningen.

Grundplåt

Naturskyddsföreningen centralt har skänkt en grundplåt, men resten kommer från hundratals privatpersoner i Skövde. Pengarna används för att engagera Jonas Christensen som ombud i den huvudförhandling som inleds på tisdag.

Han är miljöjurist (jur kand och har doktorerat i miljörätt) med eget bolag (Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala).

– Jag tar bara på mig mål där jag kan göra någon form av miljönytta. Min inre etiska kompass säger att det är viktiga frågor att jobba för, säger Christensen i telefonintervju med SLA.

Varför tar du dig an Cementamålet?

– Ett viktigt uppdrag. En omständighet är de närboendes hälsa på grund av påverkan från damning och buller. En annan viktig omständighet är den fina naturen. Billingen är otroligt vackert och står för natur- och kulturvärden. Många människor i Skövde är störda av verksamheten, det räcker för mig.

Vad kommer att avgöra målet?

– Det ska du egentligen fråga rätten om. Båda sidor anser givetvis att man har fog för sin talan, men troligen är det rättsfrågorna kring Natura 2000-området och riksintressena.

Inte riksintresse

I delar av det tänkta brytområdet är marken klassad som riksintresse både som mineralfyndighet och för friluftsliv.

– Bara för att en myndighet (SGU) klassat det som riksintresse är inte det hugget i sten utan det är domstolen som slutligen avgör. Frågan är om det ska ses som ett riksintresse när det så tydligt bara handlar om att få sten till Cementas fabrik på platsen?. Vi menar att riksintresset ska ha ett intresse för riket eller stor del av riket, vilket det inte handlar om här.

Är det här ett stort mål?

– Det är ett stort mål. Jag företräder mellan 200 och 300 personer. Det är många som drabbas av verksamheten och det är exceptionellt att det finns en kalkstenstäkt inom en kilometer från torget i en stor stad.

Vad kommer du att tillföra?

– Först vill jag betona att de som jobbat med frågan har varit fantastiska. Jag ska inte ta åt mig något av det de gjort tidigare, men jag hoppas att jag kan lägga en juridisk kompetens på deras arbete och sålla fram vad som är viktig ur rättsliga frågeställningar.

Inte samma resurser

Insamlingen tydliggör skillnaderna mellan parterna. Motståndarna har samlat i hop 175 000 kronor medan Cementa genom åren lagt mångmiljonbelopp på advokater och konsulter.

– Det är en väldig typisk snedbalans i den här typen av mål. Bolagens ekonomiska muskler saknas hos oftast hos motparten som inte får rättshjälp av staten eller via sina försäkringar.

– Det leder till ett ekonomiskt underläge som i sin tur skapar ett kunskapsunderläge. Det är viktigt att komma i håg den snedbalansen.