03 okt 2016 06:00

04 okt 2016 09:15

Nu börjar sista ronden om Cementa

Det blir den fjärde prövningen och den tredje domstolsförhandlingen på 2,5 år.
På tisdagen ska Cementas ansökan prövas än en gång – nästan fyra år efter att ansökan ursprungligen skickades in.

SLA går här igenom kort vad som har hänt:

December 2012:

Cementa skickar in sin ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Bolaget ansöker om att få fortsätta bryta kalksten väster om den nuvarande täkten.

April 2014 förhandling 1:

Första gången som Mark- och miljödomstolen prövade ansökan och det var spänning i luften i Bergasalen på Billingehus där förhandlingen hölls. Alv Svensson och Katarina Jonsson hamnade i ordväxling redan innan allt börjat. Stämningen var laddad, framför allt under synen ute i det tänkta brytområdet där irritationen var stor mellan parterna. Utfallet blev en chock. Rätten avslog den 26 maj ansökan och menade att bolaget inte utrett vissa frågor tillräckligt

September 2014, överklagande:

Cementa överklagade givetvis domen och hänvisade till rättegångsfel. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt gav bolaget rätt vilket var en ordentlig bakläxa för domstolen och domaren Ulf Klerfalk.

Januari 2016, huvudförhandling 2:

Mark- och miljödomstolen var tillbaka i Bergasalen på Billingehus för andra gången. Nu med Ove Järvholm som ny ordförande och han höll förhandlingen i ett fastare grepp. Den här gången fick Cementa tillstånd för brytningarna, men utgången var inte given. Två av fem ledamöter i domstolen var skiljaktiga.

April 2016, överklagande:

Nu var det motståndarna som överklagade. För att för upp målet i överdomstolen krävs ett beviljat prövningstillstånd och i juni kom beskedet – MÖD tar upp målet.

Oktober 2016, förhandling 3:

Tisdag till torsdag i nästa vecka är Bergasalen bokad igen. Nu är det för första gången MÖD som fullt ut ska pröva ansökan. Två hovrättsråd (Anna Tiberg och Roger Wikström) samt tekniska rådet Mikael Schultz är utsedda att döma i målet.

December 2016:

Domen ska preliminärt meddelas inom åtta veckor efter avslutad förhandling.

Lång väg

Matilda Hoffstedt är fabrikschef i vid Cementa och har varit med hela vägen i processen.

– Jag hade inte förväntat mig att vägen skulle vara så här lång, men nu ser vi fram att få den här förhandlingen.

Vad blir skillnaden den här gången?

– I sak har inget förändrats, men vi kommer att vara ännu tydligare. Jag tycker att vi har blivit ännu tydligare i riksintressefrågan, den har vi lagt upp på ett ännu bättre sätt. Vi formulerar oss annorlunda för att det ska vara ännu lättare att förstå vad vi menar.

SLA går här igenom kort vad som har hänt:

December 2012:

Cementa skickar in sin ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Bolaget ansöker om att få fortsätta bryta kalksten väster om den nuvarande täkten.

April 2014 förhandling 1:

Första gången som Mark- och miljödomstolen prövade ansökan och det var spänning i luften i Bergasalen på Billingehus där förhandlingen hölls. Alv Svensson och Katarina Jonsson hamnade i ordväxling redan innan allt börjat. Stämningen var laddad, framför allt under synen ute i det tänkta brytområdet där irritationen var stor mellan parterna. Utfallet blev en chock. Rätten avslog den 26 maj ansökan och menade att bolaget inte utrett vissa frågor tillräckligt

September 2014, överklagande:

Cementa överklagade givetvis domen och hänvisade till rättegångsfel. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt gav bolaget rätt vilket var en ordentlig bakläxa för domstolen och domaren Ulf Klerfalk.

Januari 2016, huvudförhandling 2:

Mark- och miljödomstolen var tillbaka i Bergasalen på Billingehus för andra gången. Nu med Ove Järvholm som ny ordförande och han höll förhandlingen i ett fastare grepp. Den här gången fick Cementa tillstånd för brytningarna, men utgången var inte given. Två av fem ledamöter i domstolen var skiljaktiga.

April 2016, överklagande:

Nu var det motståndarna som överklagade. För att för upp målet i överdomstolen krävs ett beviljat prövningstillstånd och i juni kom beskedet – MÖD tar upp målet.

Oktober 2016, förhandling 3:

Tisdag till torsdag i nästa vecka är Bergasalen bokad igen. Nu är det för första gången MÖD som fullt ut ska pröva ansökan. Två hovrättsråd (Anna Tiberg och Roger Wikström) samt tekniska rådet Mikael Schultz är utsedda att döma i målet.

December 2016:

Domen ska preliminärt meddelas inom åtta veckor efter avslutad förhandling.

Lång väg

Matilda Hoffstedt är fabrikschef i vid Cementa och har varit med hela vägen i processen.

– Jag hade inte förväntat mig att vägen skulle vara så här lång, men nu ser vi fram att få den här förhandlingen.

Vad blir skillnaden den här gången?

– I sak har inget förändrats, men vi kommer att vara ännu tydligare. Jag tycker att vi har blivit ännu tydligare i riksintressefrågan, den har vi lagt upp på ett ännu bättre sätt. Vi formulerar oss annorlunda för att det ska vara ännu lättare att förstå vad vi menar.