03 okt 2016 16:22

03 okt 2016 17:30

"Vi måste låta proffsen vara proffs"

SKÖVDE: Civilministern kom för att diskutera tillitsreformen

– De gick ifrån minutschemat inom äldreomsorgen och lät personalen fatta sina egna beslut, i samråd med brukarna.
Det exemplet tog civilminister Ardalan Shekarabi när han besökte Skövde för att prata om tillitsreformen.

Hur styr vi den offentliga sektorn, vad får det för effekter och hur tar vi ansvar för styrningen?

Det är några frågor som väntas få svar i tillitsdelegationen och lösningar i tillitsreformen.

Försörja välfärden

Under måndagen besökte civilminister Ardalan Shekarabi, (S), Skövde, högskolan och Gothia science park för att prata om regeringens tillitsreform.

– Det sker strukturförändringar i den offentliga sektorn och det innebär utmaningar för oss att försörja välfärden.

– Tillitsreformen handlar om hur vi ska utveckla styrningen i den offentliga sektorn i syfte att låta proffsen vara proffs.

Kritiken lika

Ardalan Shekarabi berättar om ett flertal kunskapsseminarier som ägde rum på olika lärosäten under förra året. Där ställde civilministern och hans kollegor frågan om vad de behöver förändra, och de fick in åsikter från forskare, arbetsgivare och fackliga företrädare. Kritiken var identisk från flera yrkesgrupper.

– Den administrativa bördan är stor, det är detaljstyrt och hård fokus på återrapportering. Det stjäl tid från verksamheten.

Effekterna av styrningen ska nu granskas och säkerheten ska fastställas samtidigt som de professionella får förutsättningar att utföra sitt arbete.

– Naturligtvis måste vi ställa krav men vi måste lita på proffsen.

”Har gått för långt”

– Vi vill inte tillbaka till 70-talets styrning men kontrollerna har gått för långt och vi måste ta tag i de negativa effekterna.

Att ta reda på hur det ska gå till är en del av uppdraget till tillitsdelegationen.

Under besöket i Skövde fick ministern träffa flera forskare som presenterade sina resultat. Bland annat handlade det om framtidens IT-förvaltning och framtidens företagande.

Avsikten med besöket var att regeringen vill få in synpunkter i ämnet. Ett 50-tal personer kom till träffen med ministern.

Hur styr vi den offentliga sektorn, vad får det för effekter och hur tar vi ansvar för styrningen?

Det är några frågor som väntas få svar i tillitsdelegationen och lösningar i tillitsreformen.

Försörja välfärden

Under måndagen besökte civilminister Ardalan Shekarabi, (S), Skövde, högskolan och Gothia science park för att prata om regeringens tillitsreform.

– Det sker strukturförändringar i den offentliga sektorn och det innebär utmaningar för oss att försörja välfärden.

– Tillitsreformen handlar om hur vi ska utveckla styrningen i den offentliga sektorn i syfte att låta proffsen vara proffs.

Kritiken lika

Ardalan Shekarabi berättar om ett flertal kunskapsseminarier som ägde rum på olika lärosäten under förra året. Där ställde civilministern och hans kollegor frågan om vad de behöver förändra, och de fick in åsikter från forskare, arbetsgivare och fackliga företrädare. Kritiken var identisk från flera yrkesgrupper.

– Den administrativa bördan är stor, det är detaljstyrt och hård fokus på återrapportering. Det stjäl tid från verksamheten.

Effekterna av styrningen ska nu granskas och säkerheten ska fastställas samtidigt som de professionella får förutsättningar att utföra sitt arbete.

– Naturligtvis måste vi ställa krav men vi måste lita på proffsen.

”Har gått för långt”

– Vi vill inte tillbaka till 70-talets styrning men kontrollerna har gått för långt och vi måste ta tag i de negativa effekterna.

Att ta reda på hur det ska gå till är en del av uppdraget till tillitsdelegationen.

Under besöket i Skövde fick ministern träffa flera forskare som presenterade sina resultat. Bland annat handlade det om framtidens IT-förvaltning och framtidens företagande.

Avsikten med besöket var att regeringen vill få in synpunkter i ämnet. Ett 50-tal personer kom till träffen med ministern.