03 okt 2016 11:08

03 okt 2016 11:09

"Vill vara bäst i Skaraborg"

SKÖVDE: Plats 71 för Skövde

Skövde kommun är nummer 71 på listan Bästa skolkommun – en förbättring från förra året. ”Det är positivt, men tyvärr halkar vi efter när det gäller exempelvis resurser till undervisningen” säger Bengt Wahlberg, Lärarförbundet i Skövde.

Förra året kom Skövde kommun på plats 103, därmed är årets placering – 71 – en klar förbättring. Men även om det var ett kliv uppåt i listan där Sveriges samtliga 290 kommuner finns med är Bengt Wahlberg, ordförande i Lärarförbundet i Skövde, inte enbart positiv.

– Det finns glädjande delar, såsom behörigheten till gymnasiet och betygsresultatet och det är mycket bra. Men andra delar är mer negativa. Det handlar framför allt om resurserna till undervisningen där kommunen lägger 5 000-7 000 kronor mindre per elev än genomsnittskommunen. Här finns mycket för Skövde att göra.

Lärarlönerna – där Skövde hamnar på plats 185 trots extra satsningar, lärartätheten och kommunen som avtalspartner är andra områden som Lärarförbundet anser att kommunen bör jobba med. Bengt Wahlberg vill att kommunen tittar på rankningen och går igenom de olika delarna.

– Vi kommer att påvisa detta. Vi vill ju vara bäst i Skaraborg och vi hoppas på en förbättring till nästa år.

Mariestad som toppar listan för Västra Götaland tog också ett rejält kliv uppåt, från förra årets 38:e plats till årets 8:e på rikslistan. Karlsborg hamnar som nummer 3 på Västra Götalandslistan. Bäst i hela Sverige är skånska Vellinge.

Rankningen Bästa skolkommun är enligt Lärarförbundet den mest heltäckande jämförelsen mellan kommunernas utbildningsverksamhet. Den baseras på 13 kriterier, bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat.

Förra året kom Skövde kommun på plats 103, därmed är årets placering – 71 – en klar förbättring. Men även om det var ett kliv uppåt i listan där Sveriges samtliga 290 kommuner finns med är Bengt Wahlberg, ordförande i Lärarförbundet i Skövde, inte enbart positiv.

– Det finns glädjande delar, såsom behörigheten till gymnasiet och betygsresultatet och det är mycket bra. Men andra delar är mer negativa. Det handlar framför allt om resurserna till undervisningen där kommunen lägger 5 000-7 000 kronor mindre per elev än genomsnittskommunen. Här finns mycket för Skövde att göra.

Lärarlönerna – där Skövde hamnar på plats 185 trots extra satsningar, lärartätheten och kommunen som avtalspartner är andra områden som Lärarförbundet anser att kommunen bör jobba med. Bengt Wahlberg vill att kommunen tittar på rankningen och går igenom de olika delarna.

– Vi kommer att påvisa detta. Vi vill ju vara bäst i Skaraborg och vi hoppas på en förbättring till nästa år.

Mariestad som toppar listan för Västra Götaland tog också ett rejält kliv uppåt, från förra årets 38:e plats till årets 8:e på rikslistan. Karlsborg hamnar som nummer 3 på Västra Götalandslistan. Bäst i hela Sverige är skånska Vellinge.

Rankningen Bästa skolkommun är enligt Lärarförbundet den mest heltäckande jämförelsen mellan kommunernas utbildningsverksamhet. Den baseras på 13 kriterier, bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat.