04 okt 2016 09:44

04 okt 2016 09:57

Kommunen ändrar sig om skolskjuts

SKÖVDE: Vasaelever får skolkort

Skövde kommun ändrar sig nu och låter elever som går i årskurs 7 på Vasaskolan och bor i Skultorp att åka linjebuss i stället för skolbuss. Kommunen förklarar ändringen med att det varit långa väntetider, till och med längre än vad riktlinjerna tillåter.

SLA:s insändarsidor har fyllts av inlägg från föräldrar med barn i årskurs 7 på Vasaskolan och boende i Skultorp som fram tills nu åkt till skolan i upphandlad trafik i stället för Västtrafiks linjebuss.

Reaktionerna har bland annat handlat om att valfriheten för eleverna försvann, att de tvingades åka till skolan tio i åtta och hem tio i fyra, oavsett när de började eller slutade. Detta trots alltså att linjebussen trafikerar sträckan var femtonde minut.

I ett brev från Skövde kommun som nu gått ut till vårdnadshavarna säger kommunen att det kommit väldigt många synpunkter på detta. I brevet, som SLA tagit del av, klargör man också vad som gäller kring kommunens ansvar. Bland annat noteras att det inte ingår i kommunens ansvar att se till att barnen kan ta sig till olika fritidsverksamheter.

Men i brevet framgår också att årets planering av skolskjutsarna har inneburit långa väntetider före och efter skolstart för vissa elever. I vissa fall har väntetiden blivit längre än vad kommunens egna riktlinjer tillåter.

”Trafikenheten ändrar nu därför i planeringen så att eleverna som bor i Skultorp och går i årskurs 7 på Vasaskolan får skolkort och kan åka med linjebuss till och från skolan under resterade del av läsåret”.

Skolkorten lämnas ut till eleverna i dagarna.

SLA:s insändarsidor har fyllts av inlägg från föräldrar med barn i årskurs 7 på Vasaskolan och boende i Skultorp som fram tills nu åkt till skolan i upphandlad trafik i stället för Västtrafiks linjebuss.

Reaktionerna har bland annat handlat om att valfriheten för eleverna försvann, att de tvingades åka till skolan tio i åtta och hem tio i fyra, oavsett när de började eller slutade. Detta trots alltså att linjebussen trafikerar sträckan var femtonde minut.

I ett brev från Skövde kommun som nu gått ut till vårdnadshavarna säger kommunen att det kommit väldigt många synpunkter på detta. I brevet, som SLA tagit del av, klargör man också vad som gäller kring kommunens ansvar. Bland annat noteras att det inte ingår i kommunens ansvar att se till att barnen kan ta sig till olika fritidsverksamheter.

Men i brevet framgår också att årets planering av skolskjutsarna har inneburit långa väntetider före och efter skolstart för vissa elever. I vissa fall har väntetiden blivit längre än vad kommunens egna riktlinjer tillåter.

”Trafikenheten ändrar nu därför i planeringen så att eleverna som bor i Skultorp och går i årskurs 7 på Vasaskolan får skolkort och kan åka med linjebuss till och från skolan under resterade del av läsåret”.

Skolkorten lämnas ut till eleverna i dagarna.