04 okt 2016 09:11

08 okt 2016 06:58

Nu ska Cementas framtid avgöras

Huvudförhandlingarna om Cementas framtida brytningstillstånd inleds nu på tisdagsmorgonen på Billingehus. SLA är på plats och följer förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen från Bergasalen.

Det är tredje gången på 2,5 år som Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalksten ska prövas av domstol. Den första förhandlingen fick tas om sedan Cementa överklagat Mark- och miljödomstolens avslag om brytning 2014, då Svea hovrätt gav domstolen bakläxa och hänvisade till rättegångsfel.

I den nya domen efter vårens förhandlingar fick Cementa slutligen rätt till fortsatt brytning, trots att ledamöterna var skiljeaktiga.

Motståndarna i nätverket Rädda Våmbsdalen och Skövde Naturskyddsförening lyckades dock samla i hop tillräckligt med kraft och sakägare för att överklaga, och i april beviljades motståndarsidan prövningstillstånd i högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen. Nytt den här gången är motståndarsidan representeras av en professionell jurist, advokat Jonas Christensen, efter att privatpersoner startat en pengainsamling som gett 175 000 kronor.

Förhandlingen förväntas pågå under hela veckan med bland annat syn i Cementaområdet

 

 

Det är tredje gången på 2,5 år som Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalksten ska prövas av domstol. Den första förhandlingen fick tas om sedan Cementa överklagat Mark- och miljödomstolens avslag om brytning 2014, då Svea hovrätt gav domstolen bakläxa och hänvisade till rättegångsfel.

I den nya domen efter vårens förhandlingar fick Cementa slutligen rätt till fortsatt brytning, trots att ledamöterna var skiljeaktiga.

Motståndarna i nätverket Rädda Våmbsdalen och Skövde Naturskyddsförening lyckades dock samla i hop tillräckligt med kraft och sakägare för att överklaga, och i april beviljades motståndarsidan prövningstillstånd i högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen. Nytt den här gången är motståndarsidan representeras av en professionell jurist, advokat Jonas Christensen, efter att privatpersoner startat en pengainsamling som gett 175 000 kronor.

Förhandlingen förväntas pågå under hela veckan med bland annat syn i Cementaområdet