04 okt 2016 14:52

05 okt 2016 15:28

Nye juristen till attack direkt

CEMENTA: ”Ingen bygger väg 15 kilometer i taget”

Mycket var sig likt – men ett ansikte var nytt.
När huvudförhandlingarna om Cementas tillståndsansökan inleddes på tisdagen presenterade sig Jonas Christensen direkt. Cementamotståndarnas nye miljöjurist gick till attack mot att Cementa söker tillstånd för en bit i taget i stället för hela området.

– Ingen bygger väg 15 kilometer i taget, men ni gör en segmentering av tillståndsprocessen genom att söka tillstånd för 15 år i taget, ansåg Jonas Christensen, miljöjuristen som företräder Skövde Naturskyddsförening och personer i Nätverket Rädda Våmbsdalen.

Etappvis

Den ansökan som prövas rör ett område som från nuvarande täkt sträcker sig västerut över Brandstorpsvägen och sedan svänger norr, upp mot berget. I nästa ansökan skulle Cementa kunna röra sig tillbaka österut igen. Cementa har tidigare bedömt att det finns kalksten som motsvarar produktion i 30 år på den aktuella fastigheten.

Christensens ifrågasättande kom när han ställde frågor till fabrikschefen Matilda Hoffstedt efter hennes inledningsanförande.

– Anledningen till att vi söker i etapper är att vi inte vill lägga under oss mer mark än vi behöver och att det är upp till varje generation (i fabriken) att säkerställa sitt behov, kommenterade fabrikschefen Matilda Hoffstedt för SLA i en paus under förhandlingen.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt är på Billingehus för att pröva överklagandet av det tillstånd till kalkstensbrytning som Cementa fick i mars.

Striktare

Tonläget är något striktare än vid de tidigare huvudförhandlingarna som skett i mark- och miljödomstolen. Hovrättsrådet och ordförande Anna Tiberg, gjorde tidigare klart att råden är inlästa på materialet och att hon inte kommer tillåta utsvävningar och mer argumenterande inlägg tillåts inte förrän vid slutpläderingen på torsdag.

Tisdagen var framför allt avsatt för Cementas presentation och fabrikschefen Matilda Hoffstedt lade stor vikt varför platsen är den bästa. Kalkstenens kvalitet, läget nära fabriken och behovet av cementtillverkningen för västra Sveriges byggbehov var några av argumenten.

– Fabriken ligger här och den går inte att flytta och det skulle kosta två, tre miljarder kronor att bygga den på annan plats, sa Hoffstedt.

Cementa har studerat två alternativa kalkstenstäkter i närområdet, Rådene och Uddagården, men hon pekade på att fabriken skulle köpa in enorma mängder sten om det blir nej till en fortsättning i Våmb.

– Vi skulle behöva köra nio lastbilar i timman, 16 timmar per dygn, hävdade hon.

Fortsätter

Under onsdagen fortsätter förhandlingarna och då är det framför allt de motstående intressena som kommer till tals.

På torsdagen avlutas förhandlingarna med syn och slutplädering.

– Ingen bygger väg 15 kilometer i taget, men ni gör en segmentering av tillståndsprocessen genom att söka tillstånd för 15 år i taget, ansåg Jonas Christensen, miljöjuristen som företräder Skövde Naturskyddsförening och personer i Nätverket Rädda Våmbsdalen.

Etappvis

Den ansökan som prövas rör ett område som från nuvarande täkt sträcker sig västerut över Brandstorpsvägen och sedan svänger norr, upp mot berget. I nästa ansökan skulle Cementa kunna röra sig tillbaka österut igen. Cementa har tidigare bedömt att det finns kalksten som motsvarar produktion i 30 år på den aktuella fastigheten.

Christensens ifrågasättande kom när han ställde frågor till fabrikschefen Matilda Hoffstedt efter hennes inledningsanförande.

– Anledningen till att vi söker i etapper är att vi inte vill lägga under oss mer mark än vi behöver och att det är upp till varje generation (i fabriken) att säkerställa sitt behov, kommenterade fabrikschefen Matilda Hoffstedt för SLA i en paus under förhandlingen.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt är på Billingehus för att pröva överklagandet av det tillstånd till kalkstensbrytning som Cementa fick i mars.

Striktare

Tonläget är något striktare än vid de tidigare huvudförhandlingarna som skett i mark- och miljödomstolen. Hovrättsrådet och ordförande Anna Tiberg, gjorde tidigare klart att råden är inlästa på materialet och att hon inte kommer tillåta utsvävningar och mer argumenterande inlägg tillåts inte förrän vid slutpläderingen på torsdag.

Tisdagen var framför allt avsatt för Cementas presentation och fabrikschefen Matilda Hoffstedt lade stor vikt varför platsen är den bästa. Kalkstenens kvalitet, läget nära fabriken och behovet av cementtillverkningen för västra Sveriges byggbehov var några av argumenten.

– Fabriken ligger här och den går inte att flytta och det skulle kosta två, tre miljarder kronor att bygga den på annan plats, sa Hoffstedt.

Cementa har studerat två alternativa kalkstenstäkter i närområdet, Rådene och Uddagården, men hon pekade på att fabriken skulle köpa in enorma mängder sten om det blir nej till en fortsättning i Våmb.

– Vi skulle behöva köra nio lastbilar i timman, 16 timmar per dygn, hävdade hon.

Fortsätter

Under onsdagen fortsätter förhandlingarna och då är det framför allt de motstående intressena som kommer till tals.

På torsdagen avlutas förhandlingarna med syn och slutplädering.